Ígéretet újítottak az SSS-kültagok

0
2899
A Szociális Testvérek Társaságának kültagjai idén is Marosfőn tartották évi lelkigyakorlatukat július 27–30. között. Sárközi Sándor piarista szerzetes Máriák vonzásterében témában tartotta az elmélkedéseket, amelyek során  a magdalai Mária, a betániai Mária és a názáreti Szűzanya alakját helyezte középpontba. A tanításokat mindannyiszor követte egy-egy órás egyéni elmélkedés és személyes ima, amelynek során Krisztus szeretetének fényében reflektáltak arra, hogy az Újszövetség női szereplőinek vonásai hogyan jelentek meg, és mikor vannak jelen életükben és mindennapi szolgálatukban. Az egyéni elmélkedések tapasztalatait csoportos megbeszélésben osztották meg egymással, majd a napi szentmisében Isten irgalmába helyezték múltjukat,  elhatározásukat, vágyaikat pedig a Jóisten gondviselésébe helyezték. Vasárnap a marosfői templomban, a szentmisén, amelyet Csedő István celebrált, a lelkigyakorlatozók közül tizenkilencen újították meg ígéretüket. A szentmisén a kültagfelelős Fogarasi Edit testvéren kívül részt vettek a csíkszeredai testvérek is.

Farkas Ibolya SSS