1Úton ökumenikus zarándoknap a várandósokért

Olvasói levél

0
1220
Archív felvétel (Forrás: Eke.ro)
A közelmúltban a Szent Mihály-plébánia hittanterme adott otthont az idei, augusztus 26-ára tervezett 1Úton zarándoklat kolozsvári szervezőinek találkozására. A megbeszélést Péterfi Attila, az 1Úton zarándoklat erdélyi koordonátora vezette le. Elmondta, hogy Kovács Sándor főesperes örömmel fogadta kezdeményezését a zarándoklatot illetően, sőt áldásával és imájával támogatja a tevékenységet, a zarándoklat szervezését. A találkozón összevetettük a korábbi évek tapasztalatait.
A zarándoklat, amely Mariazelltől Csíksomlyóig halad kisebb szakaszokra lebontva, ökumenikus jellegű, más vallású testvéreink is előszeretettel kapcsolódnak be a tízezer embert is megmozgató, lélekemelő, Istenhez vezető, lelki közösséget formáló, közös szándékra végzett áldozatvállaláshoz. Átöleli a Kárpát-medencét, összetartó, egységre törekvő megnyilvánulás, amely nemcsak a természetjárás örömét adja, hanem spirituális élményt biztosít, növeli az emberek közti bizalmat, az egymással való törődésre, egymás örömének, keresztjének  közös vállalására ösztönöz, amely mind-mind növeli az emberek egymás iránti szeretetét. Ahol a szeretet jelen van, ott az Isten is jelen van.
A zarándoklat lényege nemcsak az útra kelés, hanem a közös célért végzett áldozatok és imák, valamint a késő délutánra való megérkezés a közös lakomára, a piarista templomban tartandó záró szentmisére, hogy ott közösen tudjunk hálát adni Istennek, papok és hívek, a zarándoknap alatt kapott kegyelmekért a jelen levő Mária-kegykép előtt. A záró szentmise időpontjáról majd időben értesítik a plébániákat, az érdeklődőket.
Tervezgetni lehet a kisebb-nagyobb  szakaszokat. Nemcsak jó kondícióval rendelkezőket lehet megnyerni a zarándoklatra, a közös célra, a feltett imaszándékra, a várandósokért vállalt áldozatra, hanem olyanokat is, akik csak imájukkal kísérhetik ezt a törekvést, vagy akár csak saját templomuktól zarándokolnak be a piarista templomba, vagy csak a záró szentmisére jelennek meg, vagy akár csak egy fohászt rebegnek el a leendő édesanyákért, a Teremtő aktív munkatársaiért.
Bíró Jolán Ilona
(A 1Úton zarándoklat tervezett szakaszainak programjait, hosszúságát és egyéb információkat itt tekinthetik meg. – A szerk.)
MEGOSZTÁS