A Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóra készülve – Ébredj és lépj!

0
3200
Archív felvétel

Augusztus 15–19. között lesz a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (CSIT), amelyre mostanáig 700 fiatal regisztrált. Ferencz Evelin, a CSIT egyik főszervezője és Tamás Barna ifjúsági lelkész írt arról, hogyan alakult az évek során a találkozó, valamint arról is, mi az oka a találkozó egyre növekvő népszerűségének. Annak érdekében, hogy az olvasók is bepillantást nyerhessenek a találkozó hangulatába, egy meghívott előadó, egy fiatal önkéntes és egy résztvevő osztja meg élményeit.

Archív felvétel

Isten ma is cselekszik

 A CSIT több mint harmincéves múltra tekint vissza, akkor néhány fiatal jött össze, hogy együtt töltsenek néhány vakációs napot, énekeltek, imádkoztak és barátságokat kötöttek. (…) Közben egy lelkes fiatal csapat, a Madridban tartott ifjúsági világtalálkozó apropóján Gyergyószentmiklós határában megszervezte az Erdélyi Madrid névre keresztelt nagytábort, amelyen több mint 600 fiatal vett részt. Felejthetetlen élmény maradt a fiatalok számára. Következő évben ez a lelkes fiatal csapat vette kézbe a CSIT szervezését, ők újították meg a rendezvényt. A szervezők fontosnak tartották, hogy az idén hosszabb és tartalmasabb legyen, figyelembe véve a fiatalok mai igényeit. A résztvevőket a délelőtti tanítások alatt három nagy korcsoportra osztották, hogy mindenki a maga szintjén hallgathassa a katekézist. Színes, lendületes újításokkal tették vonzóbbá a találkozót a fiatalok számára. Közel száz önkéntest vontak be, akiket felkészítettek a rendezvény előtt. A találkozó gyors ütemben kezdett fejlődni, egyre tisztábban bontakozott ki a cél és az ennek eléréséhez szükséges stratégia. Ma már nem kérdés, hogy egy évvel a rendezvény időpontja előtt megkezdődik a szervezés. A szervezőcsapat olyan programot állít össze, amelynek középpontjában Jézus áll, ugyanakkor a fiatalok igényeinek megfelelő szórakozási lehetőségeket biztosít, ahol keresztény értékrend szerint tudják közösségben eltölteni a nyár legszebb napjait. Ez a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) küldetése, amely a CSIT mögött álló szervezet. (…)

Archív felvétel

Isten a 21. században is cselekszik

Mivel a rendezvény legfőbb célja, hogy a fiatalok Istennel találkozzanak, megtapasztalják jelenlétét, így az aktuális téma meghatározása ennek függvényében történik. Mindenekelőtt imában kérjük Istentől az ötletet, ugyanakkor figyelünk a világegyház és az egyházmegye aktualitásaira is. (…) Idén egyházmegyénkben Szent László éve van, de ez nem ragadott meg, ezért Istentől egy fiatalos mottót kértünk. Ő szólt: Ébredj és lépj! Szeretnénk, ha a fiatalok ráébrednének arra, hogy Isten a 21. században is cselekszik, méghozzá személyesen, az ő életükben. Ehhez szükséges, hogy ők is megtegyék az első lépést Isten felé, így tudnak hiteles, életvidám, keresztény fiatallá válni. Erre a mottóra épülnek fel a találkozón elhangzó tanítások, a szentmisék prédikációk és a zenei részek, valamint az esti programok is – mondta Ferencz Evelin és Tamás Barna.

Archív felvétel

A CSIT hatása a résztvevőkre, az erdélyi fiatalságra

(…) Tapasztalataink alapján, valamint a kapott visszajelzésekből kiindulva a rendezvénynek számos jó gyümölcse van. A CSIT-en a fiatalok megerősödnek hitükben, közel kerülnek Istenhez, alkalmuk van megismerni Isten igazi arcát. Itt lehetőségük van találkozni az ország más pontjairól érkező keresztény fiatalokkal és egymás tanúságtétele által megerősödhetnek. Segítséget kapnak személyes hivatásuk felismeréséhez, növekedhetnek hitükben, hittel kapcsolatos ismeretükben, mindezt fiatalosan, szórakozva. Itt megtapasztalják, hogy lehet keresztényként is bulizni, sportolni, nevetni, énekelni, ezáltal felismerik, hogy Istennel élni nem unalmas, hanem egy hatalmas kaland. A hazatérők lendületet, lelkesedést visznek magukkal, melyet továbbadhatnak otthon maradt társaiknak.

Archív felvétel

Egyre népszerűbb program

(…) A jelenlevők valamennyien megtapasztalják a szeretet légkörét, az együvé tartozás, a közösség élményét. A bennük végbemenő változás, a lelki megújulás, a friss lendület megmutatkozik életükben, és ez vonzó az otthon maradottaknak, akik a következő évben nem akarnak lemaradni. Fantasztikus a felismerés és megerősödés érzése, mikor rájönnek, nincsenek egyedül keresztényként a világban. A találkozó alatt Isten egészen közelivé válik, megtapasztalják, hogy milyen az ő jelenlétében lenni, és ezt az élményt nem találják meg a világi szórakozásban – mondta Ferencz Evelin, a CSIT egyik főszervezője és Tamás Barna ifjúsági lelkész.
A CSIT idei meghívott előadói: András Teréz, Kovács Imola és Mărgulescu Cotiso. A zenei szolgálatot Csiszér László végzi, jelen lesz az Unless dicsőítő csapat és a Blessed tánccsapat is.

Archív felvétel

Isten nem fárad el

Mărgulescu Cotiso meghívott előadó az idei CSIT-re egy olyan témával készül, amely elmondása szerint már régóta lelkesíti: ébredés – vagyis milyen az, amikor Isten nagyon konkrét módon megnyilvánul az emberek között, jelekkel, csodákkal és látványos megtérésekkel. Mărgulescu Cotiso elmondta, előadásával az a célja, hogy egy élő Istent közvetítsen, hiszen mindannyian hajlunk arra, hogy a hitünket úgymond tárgyiasítsuk, hogy az, akiben hiszünk, elveszítse személyi jellegzetességét. Istent nem látjuk, így a hitben levés nem a legkönnyebb dolog az ember számára, aki megszokta, hogy azt hiszi, amit lát. Ezért kialakult az a szemlélet, hogy van Isten, hiszünk is benne, kialakítunk valamilyen lelki életet, ami bizonyos imákból és templomba járásból áll, de ez a kapcsolat nem marad élő, nem egy élő Istenben hiszünk. Hozzátette: „Továbbra is hiszem, hogy létezik ez az Isten, s ez az Isten nem fáradt el, nem egy öregember fent az égben, ez az Isten ma is tesz csodákat, s hiszem, hogy kapcsolatba akar lépni velünk. Az ébredés pontosan azt fejezi ki, amikor az emberek ráébrednek arra, hogy Isten valóban él, hatalmas, erős, csodatevő Isten, aki részt vesz az életünkben”. (…)

 

Blénesi Áron: Lelki energiatöbblet egész évre

Mi motivál abban, hogy ilyen hamar bejelentkeztem? Szeretném már jó előre leszögezni magamban, hogy idén ez a program be lesz iktatva a nyaramba. Minél előbb jelentkezem, hogy majd ha az idei CSIT-re gondolok, tudjam, hogy nekem már helyem van ott!

Már többször is részt vettem a találkozón, a tavalyi is ugyanúgy, mint az összes többi, önfeledten jól telt. Úgy éreztem, hogy a kiscsoportos tevékenységekre túlontúl nagy hangsúlyt fektettek. Nem tetszett, hogy néha túlságosan odakötöttek a kis csoporthoz, így nem lehetett azokkal a társaimmal is megfelelően élvezni az ottlétet, akikkel mentem. A tavalyelőtti kis csoportommal még mindig tartjuk a kapcsolatot.

Teljesen új lelkületet hoztam magammal, egy lelki energiabombát, amit az év hátralévő részében próbálok megtartani, illetve a kegyelem érzését és egy más viszonyulást az emberekhez, magamhoz, a jó Istenhez. Maradandó élményeket hoztam magammal, melyek új és felemelő érzéseket váltanak ki, akárhányszor rájuk gondolok. (…)

Kovács Ildikó: Isten formál az önkéntesség által

Mivel már elég sokszor részt vettem a CSIT-en, az évek során egyértelműen a nyaram részévé vált. Azért szeretek ott lenni, mert eltölthetek egy hetet Istennel és számomra kedves emberekkel, illetve megismerkedhetem másokkal, új tapasztalatokban gazdagodhatok. Viszont az, hogy önkéntes munkám által mindeközben szolgálhatok is mások felé, még egy jó nagy adagot nyom a latban. Motivál, hogy az önkéntesség által Isten formál, néha próbára tesz, meg hogy mindezek által hozzátehetem az én apró részem ennek az eseménynek a létrejöttéhez.

Az egy hét során feltöltődöm lelkileg a programok és az emberekkel való beszélgetések során. A tanúságtételek, imák, dicsőítések, istentapasztalatok mind közrejátszanak ebben.

Az idei CSIT-en kis csoportot fogok vezetni, amit azért szeretek, mert így biztosan megismerek még legalább tíz embert a több száz résztvevőből. Szeretem, mert eddig minden alkalommal sikerült családias hangulatot kialakítani, a beszélgetések mélyek voltak és tanulságosak. Önkéntesként nem látok bele a szervezésbe, de tudom, hogy van imaháttere. Mi, önkéntesek, a hét egy napján, közmegegyezés szerint csütörtökön imádkozunk a CSIT-ért. (…)

Száva Péter: Teljes Szívvel a CSIT-en

 

A Teljes Szívvel ifjúsági csoportvezetői képzés idei generációja lelkes csapat, amelynek tagjai már a képzés felén túl vannak. Ez nem egy elméleti képzés, mindegyik elméleti tömbnek megvan a maga gyakorlati feladata, amelyben a résztvevők kipróbálhatják és fejleszthetik az adott területhez tartózó készségeiket. Az idei képzéshez a szervezők úgy látták jónak, hogy a résztvevők a kiscsoport-vezetői készségeiket és az eddig szerzett tudást egy új környezetben, a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozón ültessék gyakorlatba. Ennek a tevékenységnek több előnyét is látjuk. Elsősorban az új környezet biztosítja a kihívást a képzettek számára. Új környezet, más emberek, más témák és más feladatok. Ebből következik a felelősség, amivel megbízzuk a képzetteket, hiszen ők lesznek azok, akik 8-10 emberért lesznek felelősek a találkozó ideje alatt, másképp mondva ők hozzák közelebb a résztvevőkhöz a CSIT-et. Egy ilyen felelősség a szervezők tapasztalatában jóra neveli a fiatalt, mert bizalmat előlegezünk nekik a kiscsoportok vezetésében. Természetesen a CSIT-en jelen lesznek a Teljes Szívvel-mentorok és kiképzők is, akitől lehet kérdezni és segítséget kérni. Úgy gondolom, hogy nagy érték a fiatalok számára ez a gyakorlat. Egy másodlagos és hosszú távú haszna annak, hogy a képzettek részt vesznek kiscsoportvezetőként a CSIT-en, az, hogy bekapcsolódnak ily módon is a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) munkájába, az erdélyi fiatalok evangelizációjába, és megláthatják, hogy mi mindennel jár egy ekkora rendezvény megszervezése.

Archív felvétel

Ha lemaradtál, de még reménykedsz…

A teljes program megtekinthető a Csitinfo.ro oldalon. Viszont az esemény Facebook-oldalán (CSIT – Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó) lesz érdemes többször is nézelődni, ha még szálláshelyben reménykedsz. Ugyanis július 15-én ellenőrzik, véglegesítik a bejelentkezett személyek szálláshelyét. Az összesítést követően a felszabadult helyeket újra meghirdetik. CSIT – Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó.

Összeállította: M. Gál Katalin

Az összeállítás teljes változata a Vasárnap július 2-ai számában olvasható.