Személyi változások a gyulafehérvári egyházmegyében

0
16034
Képünk illusztráció (Fotó: Seminarium Incarnatae Sapientiae/Facebook)

Jakubinyi György körlevélben tudósította a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye plébániáit az augusztus elsejétől hatályba lépő kinevezésekről, áthelyezésekről. A dokumentum erre vonatkozó részét az alábbiakban közöljük.

Újmisések
június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szenteltem a gyulafehérvári székesegyházban az alábbi diakónusokat. A szentelést követően megkapták új dispoziciójukat is.
1. Albert István – Csaba újmisést Szászrégenbe
2. Biró Károly újmisést Barótra
3. Bojtor Attila György újmisést Kolozsvárra, a Szent Mihály-plébániára
4. Jánossi Imre újmisést Zetelakára neveztem ki segédlelkésznek.
5. 2017. július 2-án szülőfalujában, Lövétén pappá szenteltem Mihály András diakónust, aki folytatja római tanulmányait.

Segédlelkészek
1. Elekes Szabolcs szászrégeni segédlelkészt Nagyszebenbe,
2. Boga Norbert baróti segédlelkészt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-főplébániára neveztem ki segédlelkésznek.

Plébánosok, lelkészek
1. Puskás Attila nagyszebeni segédlelkészt Gödemesterházára.
2. Márton István korábbi gödemesterházi plébánost Gyergyótölgyesre helyeztem kérésére.
3. Márton József gyergyótölgyesi plébános átveszi a borszéki plébániát.
4. Szőcs Csaba a kolozsvári Verbum Kiadó igazgatója korábbi megbízatásainak megtartásával vállalta a szászfenesi plébániát és annak filiáit.
5. Szőcs Béla szászfenesi plébánost saját kérésére áthelyeztem. Ő a sinfalvi plébániát és filiáit fogja ellátni az elkövetkező időben.
6. Simó Ferenc gyergyószentmiklósi kisegítő lelkészt Görgényüvegcsűrre.
7. Both Dávid zetelaki segédlelkészt Homoródkarácsonyfalvára neveztem ki plébánosnak.
8. Bodor Attila Rómából hazatérő papunkat Kudzsirra neveztem ki plébánosnak. Lelkipásztori munkája mellett készíti el doktori disszertációját, és besegít a teológiának is.

Felmentések és nyugállományba helyezések
1. Csibi Sándor sinfalvi plébánost saját kérésére felmentettem plébánosi megbízatása alól és átmenetileg külföldi szolgálatra engedtem.
2. Bakos Balázs borszéki plébánost betegségére való tekintettel,
3. Csavar Tibor görgényüvegcsűri plébánost súlyos műtét után köszönetnyilvánításom mellett mentettem fel a plébániai kötelezettségek alól.
4. Tamás Hubát, megtartva tavalyi székelyudvarhelyi kisegítő lelkészi kinevezését és főegyházmegyei ministránsfőlelkészi beosztását, ez év augusztus 1-jétől felmentettem homoródkarácsonyfalvi megbízatása alól.
5. Balázs-Hegedüs József szentegyházasfalvi megbízott plébánost és
6. Bartos Károly kézdikővári besegítő plébánost ez év augusztus 1-től köszönetnyilvánításom mellett felmentettem ideiglenes megbízatásuk alól.

A jó Isten fizesse meg mindannyiuk áldozatát és példás szolgálatát!

Változások a központban
1. Koncsag László spirituális urat Szentegyházára neveztem ki plébánosnak.
2. Varga Rezső főegyházmegyei vagyonkezelő urat saját kérésére felmentettem megbízatásából folyó év augusztus 1-jei hatállyal, és Kézdikővárra neveztem ki plébánosnak,
3. Kiss Endre kolozsvári segédlelkészt papnevelő intézetünk spirituálisának neveztem ki.
4. Ifj. László Istvánt kisszemináriumi kinevezése és gyulafehérvári megbízatásai megtartásával ez év augusztus 1-jtől felmentettem kudzsiri kötelezettségei alól.
5. A főegyházmegyei vagyonkezelői tisztséget átmenetileg hitvalló civil szakemberre bízzuk, aki jártas a pénzügyi dolgokban. Tesszük ezt abból a megfontolásból is, hogy néhány hónap alatt megtaláljuk azt az alkalmas személyt, aki majd tovább koordinálja főegyházmegyei ökonómus minőségben a vagyoni dolgokat.