Paul Lackner pápai káplánra emlékeztek Resicabányán

0
1443
Archív felvétel (Fotó: Catholica.ro)

A Havas Boldogasszony-plébánia, a Német Demokratikus Fórum Krassó-Szörény megyei szervezete, a resicai Német Felnőttoktatási és Kulturális Egyesület, illetve a Páli Szent Vince Karitatív Egyesület közös szervezésében zajlott június 26-án este héttől az egykori pápai káplán, Paul Lackner mennyei születésnapjának harmincadik évfordulójára való emlékezés. Az ünnepi alkalmon misét mutattak be az elhunyt emlékére, illetve a Harmonia Sacra plébániai kórus adott koncertet Gheorghe Colța vezetésével. Ezen alkalomból a Német Felnőttoktatási és Kulturális Egyesület emlékpecsétes, bélyeggel ellátott alkalmi borítékot bocsátott ki.


Paul Lackner kiemelkedő személyisége volt Resicabányának, sokrétű és összetett tevékenységének emlékét őrzik a mai napig. A boldog emlékű esperes-plébános a mai Szerbia területén fekvő Jasenovában született 1919. június 24-én, Augustin Pacha püspök szentelte pappá 1943-ban Temesváron. Káplánként szolgált két és fél évet Temesgyarmaton, ahonnan 1946-ban Resicabányára helyezték át. Itt előbb káplán volt, Mathias Lischerong plébános halála után pedig előbb a plébánia ügyvivője, majd plébános, s végül Krassó esperese lett. 1972 novemberében Boldog VI Pál pápai káplánná nevezte ki. 1987 júniusában távozott az élők sorából, testét Resicabányán helyezték örök nyugalomra.
Paul Lacknerre nemcsak negyvenegy éves resicabányai papsága miatt emlékezett meg a közösség, hanem sokrétű munkássága okán is, hiszen a közösség tagjainak szociális helyzete iránt is érdeklődött, valamint a művelődést is fellendítette. Vallásórái, előadásai és zenei ismerete felbecsülhetetlen értékeket hordoztak, akárcsak klasszikus zenei lemezgyűjteménye. Lackner egyik kedvenc tevékenysége a plébániai kórusok vezetése volt, és ezek történetének feltárásával is foglalkozott. A témában 2000-ben jelent meg egy kétnyelvű alkotás (Ein Versuch, die chor-musikalische Vergangenheit Reschitzas festzulegen. Ein Beitrag zur Musikgeschichte Reschitzas in der Zeitspanne 1826–1984 = O încercare de evocare a trecutului muzical-coral al Reşiţei. Incursiune în istoria muzicală a Reșiței în perioada 1826–1984). A kiadvány német szövege Lackner munkája, a román fordító Gheorghe Colța professzor volt.

A Német Demokrata Fórum és a Német Felnőttoktatási és Kulturális Egyesület közleménye alapján