Tizenhat éves partnerség a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsa között

0
1508
Ludescher László, a Caritas szociális gondozás ágazatának igazgatója, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke Péter György, a Caritas szociomedikális ágazatának igazgatója

Hargita Megye Tanácsa és a Gyulafehérvári Caritas közös sajtótájékoztatón számolt be a megyevezetés által a szociális intézmény számára nyújtott, pályázati alapú támogatásokról.

A Gyulafehérvári Caritas Hargita megyében működő szociális, egészségügyi és nevelési programjai teljes éves költségvetésének 7,36 százalékát teszi ki a Hargita Megye Tanácsától érkező, vissza nem térítendő támogatás. Az eddig elnyert 11 pályázatból 9 pályázatot a megyei önkormányzathoz tartozó Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság biztosítja, a pályázatok teljes összege 639 737 lej. A pozitív elbírálásban részesült beadványok mellett az intézmények közti együttműködés különböző szolgáltatói szerződések megkötése által is megvalósul, így Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság révén a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonától 298 760 lej értékben vásárol szolgáltatást, ez a 155 ellátott közül tizenegy idős személy teljes éves ellátásának költségeinek felel meg. Ugyanakkor a megyei önkormányzat és annak alintézményei a csíksomlyói Jakab Antal Ház által nyújtott szálláslehetőségeket és rendezvények szervezésére vonatkozó szolgáltatásokat is gyakran veszik igénybe az év során.

A legnagyobb összeget, összesen 440 000 lejt idén is a Gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozó szolgálatának ítélte oda Hargita Megye Tanácsa, amely a megye hatvanhat településén biztosít egészségügyi alapápolást és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra rászorulóknak. Az összeg a program teljes költségvetését 8,08 százalékkal egészíti ki.

Hét elszigetelt településen (Háromkúton, Güdücön, Székelypálfalván, Gyergyóremetén, Récefalván, Péntekpatakán és Hágótőn) működik falugondnoki szolgálat, amely 40 500 lejes támogatásban részesült, ez az összeg közel 17 százalékát teszi ki a program teljes költségvetésének. A szolgálat célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kis települések esélyegyenlőségének növelése.

A Gyulafehérvári Caritas Idősek Nappali Foglalkoztatásának programjára idén 3000 lej támogatást kapott.

A Családsegítő Szolgálat működéséhez 15 218 lejjel járult hozzá Hargita Megye Tanácsa. A szolgálat munkatársai Hargita megyében huszonegy településen vannak jelen. A támogatás egyéni és csoportos szociális tevékenységek, foglalkoztatási terápia, prevenciós programok, felzárkóztató korrepetálás, idősek világnapjának, nyári iskola és családi nap szervezéséhez és megvalósításához járul hozzá.

A Fogyatékkal Élőket Támogató Szolgálat a megye hét településén kínál tanácsadást, figyelemfelkeltő és érzékenyítő programokat, nyári táborokat fogyatékkal élőknek, valamint az Őrangyal foglalkozásokat. Hargita Megye Tanácsa a szolgálat tevékenységét idén 10 402 lejjel támogatja, így valósulhat meg a Gyergyó környéki fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációja és gyógytornája, valamint a Fogyatékkal Élők Konferenciájának megszervezése.

A Korai Nevelő- és Fejlesztőközpontok 10 600 lej támogatást kaptak, ezzel mintegy 7,4%-os kiegészítést biztosítva a program éves költségvetéséhez, amely a megye nyolc településén nyújt 0–6 éves gyerekek és szüleik számára különböző készségfejlesztő tevékenységeket. Az összegből 120 olyan kisgyermek csoportos, valamint egyéni foglalkozáson való részvételét fedezi, ahol a család egyáltalán vagy csak kis mértékben tud hozzájárulni a program költségfedezetéhez. Ezeknek a családoknak lehetőségük van a rendszeres (csoportos és egyéni) fejlesztések mellett közösségfejlesztő rendezvényeken is részt venni.

Az idei évtől kezdődően a Gyulafehérvári Caritas Hargita megyében nyolc településen (Székelyszenterzsébet – Újszékely község, Etéd, Siménfalva, Nagygalambfalva, Felsősófalva – Parajd község, Korond, Zetelaka, Székelyudvarhely) működtet nappali központokat hátrányos helyzetű gyerekek számára, ahol a tevékenységek délutáni iskola formájában valósulnak meg. Központonként huszonnégy gyerek (összesen nagyjából 190-en) részesül iskolakerülést és -elhagyást megelőző foglalkozásokon (nevelési, oktatási, tanácsadási tevékenységek, iskolai és szakmai orientációs támogatás). A központok működéséhez Hargita Megye Tanácsa 119 120 lejjel járul hozzá, ez a program teljes költségvetésének 22 százalékát teszi ki.

 

A Gyulafehérvári Caritas sajtóközleménye