Lakókra vár az udvarhelyi ferences fiúbentlakás

Beszélgetés Kádár Kristóf OFM-mel a kollégiumi életről, lehetőségekről, felvételiről

0
4416
Archív felvétel (Seraficum ofm/Facebook)

Ismét aktuálissá vált a nyolcadikot végzettek számára az iskolaválasztás, s ezzel párhuzamosan a vidéki családok tagjai, ki-ki lehetőségeihez mérten, arról is kell határozzanak, hogy a városi iskolába induló ifjú ingázzon vagy bentlakó legyen – s ha ez utóbbi lesz a favorit, akkor vajon hol és milyen körülmények között lakjon.
A székelyudvarhelyi kollégiumok egyike a ferencesek által működtetett Seraficum. Az ottani körülményekről, hétköznapokról, hangulatról beszélgettünk Kádár Kristóf ferences testvérrel.

Hogyan és kik számára jött létre a ferences bentlakás Székelyudvarhelyen?

A ferences elöljáróság 2000-ben úgy látta jónak, hogy tizenegy év után a rend térjen vissza Székelyudvarhelyre, s a testvérek vezessenek itt fiúkollégiumot. Abban az évben, a háromtagú közösség megérkezése után kezdődött meg az épület felújítása és átalakítása. A kollégiumi élet 2001-ben indulhatott el. Elsősorban olyan fiúk számára hozta létre rendünk a bentlakást, akik Udvarhelyen akarnak tanulni, és katolikus környezetben szeretnének élni ez idő alatt, ugyanis a legfőbb célkitűzésünk a keresztény szellemben való nevelés. A felvételkor különös tekintettel vagyunk azokra, akik érdeklődést mutatnak a papi vagy a szerzetesi hivatás iránt, de ez egyáltalán nem kötelező, s ha a fiatal világi életre készül, az nem kizáró ok. Szívesen felkaroljuk és felvesszük a szociálisan hátrányos helyzetből érkező, nyolcadik osztályt elvégzett fiatalokat is. Egy másik fontos szempontunk, hogy lehetőleg legyen katolikus a jelentkező, ugyanis mi csak katolikus szellemű nevelést tudunk biztosítani a bentlakóinknak.

Archív felvétel (Seraficum ofm/Facebook)

Jelenleg hárman vagyunk itt, Leonárd atya, Antal testvér és én. Antal testvérrel mi vagyunk azok, akik leginkább besegítünk a szülőknek az itt levő fiatalok nevelésébe. A felvételkor is ki szoktam hangsúlyozni minden szülőnek, hogy a nevelés számunkra is nagyon fontos dolog, ezért közösen tesszük ezt, amíg nálunk tartózkodik az a fiatal.
Bentlakásunk huszonnégy férőhelyes. Nem nagy, de nem is szeretnénk, ha többen volnának, hiszen így jobban oda tudunk figyelni rájuk, jobban tudjuk követni fejlődésüket, és persze jobban tudunk foglalkozni velük. Gondolom, ezért is van az, hogy a diákoktól is már lehet „visszahallani” olyan megnyilvánulást, hogyha bentlakást kellene újból választaniuk, a döntésük továbbra is a miénkre esne, mivel eléggé családias légkör van itt, és megvan az egymás iránti tisztelet. Ezt jó hallani, és örömmel tölti el az ember szívét, hiszen ilyenkor érezzük és látjuk, csakugyan megér a bentlakás működtetése és fenntartása bármilyen erőfeszítést.

Archív felvétel (Seraficum ofm/Facebook)

Hogy néz ki a bentlakók egy-egy napja, milyen lehetőségeket, programokat kínálnak nekik?

A kollégium szállást, étkezést, a tanuláshoz megfelelő időt, helyet, lelki programokat kínál fel az érdeklődőknek. Az évek folyamán a napoknak kialakult a sajátos ritmusa, programja. A reggeli fölkelés 6,45-kor van, tíz perc múlva a kolostor kápolnájában van a közös reggeli ima. Ezután következik a közös reggeli, aztán készülnek az iskolába. Persze van olyan is, akinek hét órakor kezdődik a tanítás. Ők magánúton végzik el a reggeli imát és korábban mennek reggelizni. Az ebéd három időpontban van felszolgálva, mivel nem egyszerre jönnek vissza iskolákból. Délután négy óráig szabad tevékenység van, meg lehet pihenni a tanulás előtt. Négy órától hétig tanulási időszak van negyedórás uzsonnaszünettel. Hét órakor közös vacsora van, utána aki be van osztva mosogatni, az segít a konyhán, egyébként nyolcig szabadidő van.

Ez a mindennapi programjuk a fiúknak. Az esti időtöltések változóak szoktak lenni: hétfőn este közös filmnézés van. A filmet van, hogy mi ajánljuk, ritkábban szoktuk közösen kiválasztani, hogy mit nézzünk meg, utána megbeszéljük. Kedden úgynevezett rekreáció van, ekkor együtt vagyunk, játszunk, nyári estéken foci is szokott lenni. Szerdán szabad az estéjük, ide belefér az is, ha a városba szeretnének kimenni. Csütörtök este a munkáé, beosztás szerint a kollégiumi rész közös helyiségeit és a hálókat kitakarítjuk, hogy amikor jönnek vissza, szép tisztaság fogadja őket. Pénteken már nincs közös program, órák után általában mindenki hazautazik. Az esti programok után, 21.30-kor közös esti imával zárjuk a napot a kápolnában, este tízkor pedig villanyoltás van.

Archív felvétel (Seraficum ofm/Facebook)

Említette, hogy péntekenként hazautaznak a diákok. Van-e arra lehetőségük, hogy hétvégén is maradhassanak a kollégiumban bentlakók?

Aki komoly okból itt szeretne maradni hétvégére is, nincs annak semmi akadálya. A mi szempontunkból komoly oknak számít, ha valaki tanulás miatt akar maradni. Ugyanis több bentlakó esetében is előfordul, hogy ha hazamennek, akkor ilyen vagy olyan okból elmarad a tanulás, s készületlenül jönnek vissza.  Az is nyomós ok, ha valamilyen versenyen kell részt vegyen valamelyikük, s arra kell készüljön. Itt lehet maradni, ha valamilyen rendezvény, ünnepség vagy esetleg születés- vagy névnapi köszöntés, összejövetel, együttlét az indok. Persze csak akkor maradhat itt a bentlakó, ha a szüleje is beleegyezik.
Egy tanévben kétszer szokott előfordulni, hogy mindenki itt marad egy hétvégére. Mivel a vallásos nevelés nálunk a fő szempont, adventben és nagyböjtben lelki napot szoktunk szervezni. Legtöbbször a lelki nap valamelyik másik kolostorunkban történik, hogy így megismerhessék valamennyi ferences testvért, valamint minden helyet, ahol még jelen vagyunk Erdélyben.

Archív felvétel (Seraficum ofm/Facebook)

Miből tudják finanszírozni a kollégium mindennapi kiadásait?

Mivel állami támogatásban nem részesülünk, ezért minden segítséget szívesen elfogadunk, hogy működtetni tudjuk a kollégiumot. A kiadásokhoz a kollégisták mérsékelt havi hozzájárulása mellett az erdélyi ferences rendtartomány, az udvarhelyi rendház és nem utolsósorban a jó szándékú emberek adományai járulnak hozzá. Próbálunk figyelni arra is, hogy a befizetendő havi díj ne legyen nagyobb, mint amennyit más bentlakásokban kellene fizetniük. Sokszor nem könnyű a kiadások fedezése, főleg az utóbbi években éreztük ezt, de mindig tapasztaljuk Isten segítségét a jó szándékú és adakozó emberek által is. Ezt az alkalmat meg szeretném ragadni, és köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik imáikkal, pénzbeli vagy terményadományaikkal segítettek és segítenek rajtunk. Hiszen leginkább olyan gyerekeken és családokon tudunk így mi is segíteni, akik valóban rászorulnak erre.

Archív felvétel (Seraficum ofm/Facebook)

Az évek során biztos sokan végeztek itt, tudják tartani velük a kapcsolatot és követik, hogyan alakul a sorsuk?

Van nyilvántartásunk a volt diákjainkról, 2017-ig hatvengy diák végzett nálunk. S ezen kívül még vannak olyan fiúk, akik ugyan laktak itt, de aztán vagy önszántukból elmentek innen, mert lazább bentlakást szerettek volna, vagy pedig el kellett küldjük őket. Itt is, mint minden közösségben, előfordult olyan, aki nem nem tudott beilleszkedni, a magaviselete nem felelt meg (hazugságon fogtuk, rossz hatással volt a többire, stb.). Ilyen diák a tizenhét év alatt kb. huszonhét volt. Vagyis eddig legalább nyolcvannyolc fiú nevelésébe tudtunk vagy legalábbis egyes esetekben próbáltunk bekapcsolódni.
A legtöbb itt végzett fiatal további sorsáról többé-kevésbé értesülünk. Sajnos – erdélyi szempontból sajnos – nagyon sokan közülük külföldön dolgoznak. De vannak, akik egyetemet végeztek, végeznek. Vannak olyanok is, akik már családapák. Olyan jó érzés, amikor Székelyudvarhelyen járnak, és bejönnek és meglátogatnak. Így valamilyen téren többükkel van egyfajta személyes kapcsolatunk. Az internet is nagy segítségünkre van ilyen téren is. Volt, akiről ott értesültem, hogy jelen esetben merre is vitte az élet.

Archív felvétel (Seraficum ofm/Facebook)

Mi szükséges a bentlakásba való jelentkezéshez?

Aki eljön hozzánk, mert be szeretné íratni a gyermekét a következőket kell magával hozza: ajánlás a helyi lelkipásztortól, fénymásolat a jelentkező fiatal és a szülők személyazonosságijáról, fénymásolat a jelentkező születési bizonylatáról (állami), fénymásolat szülők házassági bizonylatáról (állami), igazolás a család anyagi helyzetéről, jövedelméről, háziorvosi igazolás a jelentkező fiatal egészségi állapotáról, és végezetül helyben ki kell tölteni egy jelentkezési adatlapot.
Mivel a kollégium befogadóképessége nem nagy, ezért kérjük azokat a szülőket, akik gyereküket a ferences bentlakásunkba szeretnék íratni, mielőbb jelentkezzenek, hogy időben visszajelzést kaphassanak.

A bentlakás és a rendház címe: 535600, Székelyudvarhely, Tamási Áron u. 2 szám.
Mobiltelefon: 0740 865 546 (Kristóf testvér), illetve 0743 058 782 (Antal testvér) vagy vezetékes telefonon is hívhatnak: 0266 213 016. Facebookon is jelen van a bentlakás Seraficum ofm néven.

Archív felvétel (Seraficum ofm/Facebook)