„Abban támogat minket a Bolyai, hogy meg tudjunk maradni önálló iskolaként”

Álhíreket tisztáz a marosvásárhelyi Bolyai Farkas-líceum és a katolikus iskola igazgatósága

2
2698

Közös sajtótájékoztatót tartott Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum aligazgatója és Székely Szilárd, a Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója szerdán, június 21-én, ugyanis tisztázni akarták a sajtóban terjengő, közszájon forgó álhíreket és téves információkat.

A bolyais aligazgató kiemelten megcáfolta azt a hírt, miszerint a Bolyai Farkas Elméleti Líceum nem akarja átvenni a Római Katolikus Teológiai Líceum osztályait. Tekintettel arra, hogy a katolikus iskola működik, nem is lehet erről beszélni. „Szóba sem jöhet, hogy egy működő iskolából átvegyük az osztályokat” – tette hozzá az aligazgató.

Székely Szilárd hangsúlyozta, hogy a beiskolázási tervben szereplő osztályokat a tanfelügyelőség nem „adhatja oda” más intézménynek: „bármilyen osztályt jóváhagynak másnak, azok nem a Római Katolikus Teológiai Líceum osztályai”.

A katolikus iskola osztályainak átvételéről

Februárban a tanfelügyelőségre hívták a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és más iskolák vezetőségét, akiket szóban tájékoztattak arról, hogy át kell venniük a Római Katolikus Teológiai Líceum osztályait. A Bolyai vezetőségi tanácsa ezek után úgy döntött, hogy ameddig írott formában hivatalos megkeresést nem kapnak, addig nem tesznek semmit ez ügyben, és nem áll szándékukban integrálni a katolikus iskolát a Bolyai struktúrájába.  Hajdú elmondta, hogy azóta még telefonon és a tanfelügyelőségen személyesen is kaptak ilyen tájékoztatást, de kitartanak előző álláspontjuk mellett.

„Egészen addig, amíg a tanfelügyelőség vagy a minisztérium részéről hivatalos megkeresés nem érkezik, addig erről beszélni sem fogunk a vezetőségi tanácsban. (…) A Bolyai nem akarja elvenni ezeket az osztályokat. Ha hivatalos megkeresés érkezik, akkor természetesen a Bolyai segíteni fog, de nem fogjuk elvenni az osztályokat, és nem fogjuk kérni” – mondta Hajdú Zoltán aligazgató.

Nyolc osztályt kért és kapott idén a Bolyai

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum előző vezetősége éveken keresztül nyolc cikluskezdő osztályt kért. Ezt a mennyiséget az előző években nem hagyta jóvá a tanfelügyelőség, csak idén. Hajdú hangsúlyozta, hogy a nyolcadik cikluskezdő osztály nem a katolikus iskolától elvett osztály.

A két előkészítő osztály indulása azért lehetséges, mert negyvenen jelentkeztek idén nulladikba, a magas létszám miatt és az optimális tanítás érdekében kérték a második előkészítő osztály indításának jóváhagyását. Hajdú megemlítette, hogy a városban már mindenki „tudja” az újonnan jóváhagyott előkészítő osztály tanítójának nevét, azonban sem a Bolyai, sem a tanfelügyelőség erről még konkrét információval nem rendelkezik.

A katolikus iskola megszüntetése

Székely Szilárd igazgató elmondta, hogy „az iskola tanári kara és a vezetőségi tanács abban érdekelt és azt képviseli, hogy az iskola megszüntetésének a jelen pillanatban nincs jogi alapja. Gyakorlatilag azzal, hogy megtiltotta a cikluskezdő osztályokba való beiratkozást, a tanfelügyelőség visszaélést és törvénytelenséget követett el, mivel tettének alapja egy kétely volt, nem pedig egy végleges bírósági döntés.”

„Mi a mi osztályainkat kérjük. Azon osztályok, amelyeket a Bolyai vagy bármely más intézmény a városban megkapott vagy meg fog kapni, nem a mi osztályaink. Mi ezeket az osztályokat nem kérhetjük vissza, mert nem tőlünk vették el, nem a mi beiskolázási tervünkben lévő osztályokat hagyták jóvá vagy adták oda másoknak, mert ilyent törvényesen tenni nem lehet”

– mondta Székely Szilárd igazgató

Milyen veszély fenyegeti a katolikus iskolát?

Az 1385/2015-ös tanfelügyelőségi határozat határoz arról, hogy a 2015-ben induló Római Katolikus Teológiai Líceum milyen osztályokból tevődik össze, és honnan kerülnek át az osztályok. Ezek az Unirea Főgimnáziumnak a 0–8. osztályos magyar tagozatának, illetve a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak a római katolikus teológiai osztályai voltak. Székely hozzátette, hogy ez nem tekinthető az iskola alapító okiratának ilyen értelemben. A 33-as tanácsi határozat, amely bevette a tanintézményt az iskolahálózatba, nem tartalmazza azt, hogyan és milyen egységekből fog ez az iskola létrejönni, ennek következtében a tanfelügyelőség úgy gondolta, hogy ehhez a tanácsi határozathoz függelékként kiadja saját határozatát, amelyben pontosítja a hiányosságokat. Ennek a dokumentum hatályosságának felfüggesztését és megsemmisítését kérték az unireás szülők és a polgármesteri hivatal is. Székely pontosította, hogy ebbe a perbe az Unirea Főgimnázium belépését az unireás szülők oldalán nem hagyta jóvá a bíróság.

Székely szerint az történhet, hogy az átcsoportosított osztályokat fizikailag visszahelyezik az eredeti intézménybe. Jelen pillanatban ilyen osztály a Bolyaiból átcsoportosított tizenegyedik, amely jövőben tizenkettediket kezdene, és az Unireából van két elemi és egy gimnáziumi osztály. Ha ezen osztályok tanulói létszámát összeadjuk a gimnáziumi és líceumi idén végzett osztályokéval, akkor összlétszám 300 fő alá csökken, és emiatt az iskola jogi személyisége megszűnhet. Pillanatnyilag ez jelenthet reális veszélyt az iskola számára. De kérdéses, hogyan fog ez a határozat tovább működni. A bírósági ügyről határozat kedden született, amit azonban még nem közöltek hivatalosan.

A sajtótájékoztatón a két igazgató kiemelte, jó kapcsolat van a két intézmény között. Hajdú Zoltán aligazgató elmondta, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum már a kezdetektől fogva felvállalta a marosvásárhelyi katolikus oktatás visszaépítését a katolikus osztályok saját struktúrájába, és ahogyan eddig is, ezentúl is támogatja a most már önálló intézményt.

„Abban támogat minket a Bolyai, hogy meg tudjunk maradni önálló iskolaként” – mondta a Római Katolikus Teológiai Líceum vezetője.

2 HOZZÁSZÓLÁSOK

  1. […] A romkat.ro beszámolója szerint Hajdú főként azt a hírt akarta cáfolni, amely szerint a Bolyai Farkas Elméleti Líceum nem akarja átvenni a Római Katolikus Teológiai Líceum osztályait. Ez azért nem valós, mert a katolikus iskola működik. „Szóba sem jöhet, hogy egy működő iskolából átvegyük az osztályokat” – idézte a portál az aligazgatót. […]