Így ünnepeltük az Úrnapját

0
2824
Fotó: Iochom Zsolt

Krisztus testének és vérének főünnepét a pünkösd nyolcadát követő első csütörtökre 1264-ben a Transiturus bullában hirdette ki az egész latin egyházra érvényesen IV. Orbán pápa, a hit és a kultusz válaszaként azokra a tanításokra, amelyek kétségbe vonták Jézusnak az Eucharisztiában való jelenlétét.
Erdélyben, Bánátban és Partiumban is megülték a közösségek az ünnepet.

MEGOSZTÁS