A nagyváradi egyházmegye regionális Szent László-találkozója

0
1318

Mezőbikácson tartották a harmadik Szent László regionális találkozót pénteken, 2017. június 9-én. A helyi plébániatemplomban találkoztak a Nagyszalontáról, Biharsályiból, Tenkéről, Bélfenyérről, Bélből, Belényesből és Rézbányáról érkezett zarándokok.

A zarándoklat helyszínéül azért választották a mezőbikácsi templomot, mert az Szent László király tiszteletére szentelték, illetve Fügedy Antal helyi plébános az elmúlt héten ünnepelte ezüstmiséjét és ötvenedik születésnapját is, amelynek legszebb ajándéka volt, hogy Szent László ereklyéjét fogadhatta a plébániatemplomban.

A zarándokokat a nagyszalontai gyermekotthon fiatalj

ai örvendeztették meg Szent László életéből inspirált jelenetek előadásával. Kiss Márton bélfenyéri plébános moderálásával, a szent király életpéldáját kiemelve, tanúságtételeket, tapasztalatokat osztottak meg egymással a zarándokok, és konkrét irányvonalakat fogalmaztak meg a keresztény ember, illetve a plébániaközösségek számára. Volt aki arról osztotta meg tapasztalatait a jelenlevőkkel, hogy Szent László tisztelete és közbenjárása milyen módon nyilvánult meg életében, mások a szent király csodatevő hírét idézték fel, bizalommal kérve közbenjárását a családjuk kilátástalan helyzetének megoldásáért, ismét mások azt fontolgatták, hogy újságíróként hogyan fogják tudni a találkozó hangulatát hitelesen továbbadni az olvasóknak.

A találkozó este fél hétkor a szent király ereklyéjének jelenlétében bemutatott szentmisével zárult, amelynek főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, szónoka pedig Lőrincz Ottó nagyszalontai plébános volt. A szentmise bevezetőjében a főpásztor hangsúlyozta, mindenki zarándok a saját életében, aki keresi a helyes célt, és a célhoz vezető helyes utat. Ilyen értelemben lehet beszélni arról, hogy valaki Mezőbikácsra zarándokolt, még akkor is, ha soha senki nem hallott eddig mezőbikácsi zarándoklatról. Amikor a – többek között a – nagyváradi egyházmegyét alapító szent királyt ünnepeljük a Szent László-évben, akkor keressük azokat a támpontokat, amelyek segítségével jobban bele tudunk gyökerezni abba az értékrendbe, amelyet ő képviselt, amelyre alapozott és országot és egyházat épített. Kifejezte azt az gondolatát is az egyházmegye elöljárója, amely szerint a Szent László-évet úgy gontolta el, hogy nemcsak az egyházmegye központjába hívja ünneplésre a híveket, hanem kiviszi a szent király ereklyéjét a plébániákra, a kis közösségekbe, hogy mindenhol megnyíljanak Szent László forrásai: „Fontos megtapasztalni szent királyunk napjainkban is korszerű üzenetét, élő kapcsolatot szeretnénk teremteni és megtartani azzal, amit tisztelünk. Ne csak csodálkozással közelítsük meg Szent Lászlót, akinek ereklyéje az oltár előtt látható, ne csak tisztelegjünk előtte, hanem legyen meg bennünk a nyitottság és az elfogadás vágya, hogy ami jót látunk, keresünk és tisztelünk benne, azt próbáljuk mi is elsajátítani, gyakorolni a mindennapi életben.”

Prédikációjában Lőrincz Ottó kanonok, szalontai plébános a lovagkirály életszentségét emelte ki, akinek élete, tettei, bátorsága, hősiessége, hite, mind az Istennel való mély kapcsolatban gyökereztek.

A következő regionális találkozó 2017. június 22-én lesz megtartva az egyházmegye szlovák anyanyelvű közösségei számára. Akkor a bodonosi, baromlaki, magyarpataki, berettyószéplaki, cserpataki, élesdi és nagyváradi szlovák hívek zarándokolnak Sólyomkővárra.

Kép és szöveg: Hírek.Várad.org

MEGOSZTÁS