Felvételivel kapcsolatos tudnivalók a gyulafehérvári papnevelő intézetben

0
6087
Tanévnyitó a gyulafehérvári papnevelő intézetben 2016-ban (Fotó: SIS)

A történelemből tudjuk, és szent hitünk is azt tanítja, hogy kétezer évvel ezelőtt maga Jézus Krisztus készítette fel apostolait az evangélium hiteles megélésére és hirdetésére. Ezt a megszentelő feladatot bízta pünkösdkor az Egyházra. Napjainkban a világ különböző részein, szemináriumokban készülnek az ifjak erre a különleges szolgálatra, életformára.

A seminarium latin szó csemetekertet jelent, vagyis arra a helyre utal, ahol az Úr hívó szavát meghalló ifjú hét év alatt Krisztus papjává, az Egyház szolgájává fejlődik. Gyulafehérvári szemináriumunk élő közösség, ahol életerős és vidám fiatalok imádkoznak és tanulnak együtt, várva a pillanatot, amikor bemutathatják a legszentebb áldozatot!

János evangéliumában olvassuk, hogy a kereső tanítványok amikor először találkoztak Krisztussal, megkérdezték tőle: „Mester, hol laksz?” Erre ő azt válaszolta: „Gyertek, nézzétek meg!” Az evangélium folytatja: „És aznap nála maradtak…” Arra bátorítunk tehát, kedves barátunk, ha kíváncsi vagy életünkre és Krisztus szolgája akarsz lenni, gyere bátran, légy a gyulafehérvári papnevelő intézet növendéke!

A téged váró tanárok és kispapok nevében, szeretettel köszönt:
Korom Imre SIS rektor

 

 • Jelentkezés módja: a helyi plébános által, postai úton a rektori hivatalhoz küldött levélben (Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Bibliotecii nr. 3., CP 510009, Alba Iulia)
 • Jelentkezési határidő: 2017. július 16.
 • Előkészítő és felvételi 2017. július 17–20. között a papnevelő intézetben.

2017. július 17-én, hétfőn este 19 óráig várjuk a jelentkezőket a szemináriumban a szükséges okmányokkal.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • születési igazolvány (certificat de naştere) hiteles másolata,
 • keresztelési és bérmálási igazolás,
 • szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges),
 • orvosi igazolás (adeverinţă medicală),
 • a plébános ajánlólevele,
 • saját kezűleg írt kérvény az érsek úrhoz, illetve az illetékes megyés püspökhöz címezve,
 • érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy frissen vizsgázottak esetében a három hónapig érvényes igazolás.

N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi érettségi pótvizsgája is.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának felvételi költségei: 30 lej iratkezelési és 70 lej beiratkozási díj, amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben, a titkárságon kell befizetni.

A felvételi vizsgáról:

*a felvételi átlagát, amely el kell érje a hatos médiát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ebbe az érettségi vizsga átlaga 50%-ban, a felvételi vizsga átlaga 50%-ban (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös  osztályzatot) számítódik be.

* a papi életformára való rátermettség, amelyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el.

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt vegyék figyelembe.

I. Szentírás-ismeret

 1. A Szentírás (5–8. old.);
 2. Az Ószövetség létrejötte (9–13. old.);
 3. A történeti könyvek (37–46. old.);
 4. Újszövetség (62–63. old.);
 5. Az evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (64–70. old.);
 6. Szent János evangéliuma (93–101. old.).
 • Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005. (A tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik.)

II. Egyháztörténelem

 1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (67–69. old.);
 2. A vándor népek megtérítése (87–91. old.);
 3. A nagy keleti egyházszakadás (98–101. old.);
 4. A keresztes hadjáratok (102–107. old.);
 5. Portré: Loyolai Szent Ignác (124–125. old.).
 • Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005. (A tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik.)

III. Hitünk alapjai

 1. Mária, az Egyház édesanyja (76–79. old.);
 2. A kegyelmi élet (101–104. old.);
 3. Az Oltáriszentség (105–108 old.);
 4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (109–114. old.);
 • Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007. (A tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik.)

Eredményhirdetés:

A felvételi vizsga után néhány nappal a rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébános által. Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a rektorhoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, tel: 0258 811 688, mobil: 0745 770 134
Rektor: Korom Imre, mobil: 0736 067 058, e-mail: rektor@seminarium.ro