Tőled több telik! Kiss Ulrich jezsuita menedzsmenttanácsai

0
2476

Kiss Ulrich jezsuita Management by Jesus kurzusait már Erdélyben is ismerik nemcsak a vállalkozásvezetők, de a katolikusok általában, a hirdetéseket sokszor sokfelé olvashatták, és Kiss Ulrich máskor is sokszor említi egyrészt menedzseri múltját, másrészt az onnan merített tanulságokat, amelyek a keresztény életben és nemcsak az üzleti szférában hasznosíthatóak. Gondolatait a jó keresztény menedzsmentről most kötetbe gyűjtötte, és 2017-ben a Jezsuita Kiadó gondozásában jelent meg Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban címen. A kötet 12 fejezetben és Márk evangéliumával párhuzamba állítva mondja el, hogyan építhető, fejleszthető egy sikeres és keresztény vállalkozás, ugyanakkor punktákat, gondolatébresztő indításokat tartalmaz és egyéni elmélkedési témákat is kínál az olvasónak. A címlap egy óra számlapját mutatja, a szerző ezt az órát először a szintén jezsuita Jálics Ferenc Griesben berendezett lelkigyakorlatos házában látta először, s azóta is meghatározó élmény számára, mert minden óránál a szám mellett egy áll: MOST. Ez pedig Kiss Ulrich számára azt jelenti, most van Isten ideje, a mindenkori mostban van Isten és a cselekvés órája. Ez pedig olyan tanulság, amit nemcsak vállalkozóknak, de minden kereszténynek ajánl.

A könyvet a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség meghívására június 7-én mutatták be Kolozsváron, a Szent Mihály-plébánia hittantermében. Takó István egyetemi lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, akik közt jeles kolozsvári vállalkozók és a kurzus korábbi résztvevői is ott ültek.


Kiss Ulrich Fábics István kérdéseire válaszolva mutatta be a könyvet, elsősorban a cím két részénél időzve el: a szolgáló vezető véleménye szerint keresztény fogalom, ami szerencsére észrevétlenül szekularizálódott, azaz átment a vállalkozói gyakorlatba anélkül, hogy a fogalom keresztény eredetének tudatában lennének mindazok, akik használják. A cím második része, a tanuló vállalkozás pedig azért fontos, mert aki megelégszik magával, azzal, amit elért, ahol tart, s nincs célja, eszménye, ami felé törekedjen, az menthetetlenül megbukik – előbb vagy utóbb.

Kiss Ulrich emellett két fogalmat emelet ki, amelyek napi gyakorlása igen fontos, és ismét csak a vállalkozói foglalkozást űzőkön túl minden keresztény számára (hiszen a legnagyobb vállalkozás maga az élet!): az önismeret és a reflexió. Előbbi a képességek, lehetőségek és korlátok helyes, de önszeretettel társult megismerését jelenti. Ebben fontos az egykori cserkészbiztatás, TTT, azaz több (is) telik tőled, avagy: tőled több telik, ami szeretetteljes elvárás és biztatás arra, hogy ki-ki még többet hozzon ki Istentől kapott talentumaiból. Utóbbi, a reflexió pedig a napi visszapillantást, számvetést, ami a tudatosságot biztosítja.

Aki úgy érzi, élete vállalkozásához, megéléséhez a korábban topmenedzser jezsuita olvasmányosan megírt tanácsait is felhasználja, haszonnal forgathatja majd a kötetet.

Kép és szöveg: Bodó Márta