Szamosújvári örmény katolikusok Nagyváradon

Bogdánffy Szilárd és Szent László nyomában

0
1814

Szent László trónra lépésének 940.,  szentté avatásának 825. évfordulója van, ebből az alkalomból lett 2017 Szent László-emlékév s alkalom arra, hogy Nagyváradra zarándokoljunk.

A szamosújvári örmény katolikus plébánia zarándokai kettős céllal indultak zarándokútra: Szent László király és az örmény származású Boldog Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspök emlékét őrizni, tisztelni.

Szakács Endre plébános mindent megszervezett, így május 20-án elindult a kis csapat.  Nagyváradon részt vettek a székesegyházban tartott szentmisén. A prédikáció  nyomán sikerült képet kialakítani egy olyan vezetőről, aki szembeszegült kora politikájával, ennek a hátrányaival, vele egy új egyházi politika vette kezdetét, szentté avatások (Szent Istváné pl.), a római rítus befolyásának kiterjesztése magyar területeken és határokon túl, ő az igazság és szeretet szolgálatában munkálkodott.

A szentmise után Böcskei László megyés püspök a püspöki palota dísztermében fogadta a zarándokcsoportot, mindenkivel külön-külön kezet fogott. A csoport vele együtt imádkozhatott a kincsekkel teli püspöki kápolnában. Lakatos Attila történész-régész, a püspökség kulturális referense bemutatta a kincstárat, a Szent László-hermát, a várkápolnát.

A örmény származású csoport számára külön cél volt a szintén örmény származású boldogot, Bogdánffy  Szilárd nagyváradi püspököt, életét megismerni. 1911. február 21-én született a szerbiai Feketetón, 1929-ben érettségizett Temesváron, Nagyváradon kezdte meg teológiai tanulmányait. 1931-ben elöljárói Budapestre küldték, ott folytatta tanulmányait, 1934. június 29-én szentelte pappá Fiedler István szatmár-váradi püspök. Egy ideig a szatmári egyházmegyében tevékenykedett, majd Váradon szolgált. 1943-ban Budapesten doktorált, 1949. február 14-én szentelték titokban püspökké, április 5-én letartóztatták, megjárta Románia legkegyetlenebb börtöneit (Capu Midia, Máramarossziget), 1953. október 2-án halt vértanúhalált a nagyenyedi börtönben. Sírja ismeretlen, az egykori börtöntemető helyén lakónegyed épült. Bogdán István érmihályfalvi plébános a 2015. október 3-án tartott emlékező szentmisén így fogalmazott: „A vértanúk egy olyan eszmét követtek, amelyért a vérüket adták. Ez történt Bogdánffy Szilárd püspökkel is: életét adta az evangéliumért, a hitéért, az egyházért. Isten akaratát követve mindent kész volt feláldozni és vállalni az ügyért, Krisztusért, mert tudta, ha béke és remény lakozik a szívében, és az evangélium tanításai szerint él, helytáll, tanúságot tesz hitéről, akkor elnyeri végső jutalmát. Olyan volt az élete, mint egy gyertya, amelyet ha meggyújtanak, ég és világít, és mielőtt csonkig ég, azok számára, akik a közelébe húzódnak, tanúságot tesz Krisztusról, a világ világosságáról.”

A váradi zarándoklat nyomán foglalták össze a résztvevők:  jó lenne többször résztvennni ilyenekben! Köszönet a szamosújvári plébánia támogatásáért, a szervezésért. Mindazoknak, akik a csoportot fogadták, testi-lelki szempontból építették, szintén köszönet, hiszen velük, általuk a zarándoklat betöltötte hivatását: ahogy a Biblia is írja, aki kér, annak adatik. Az egész csoport megkapta a lelki ajándékokat e rövid utazás alatt: megértést, elfogadást, szeretetet, csodálatot, meghittséget.

Baba Vera Gabriella

MEGOSZTÁS