Elhunyt Szirmai Béla pápai káplán, tb. kanonok

0
3107

Életének 93., papságának 67. évében, május 8-án Szirmai Béla nyugalmazott plébános visszaadta lelkét Teremtőjének.

A Jó Pásztor nyomába szegődve, Csíkszentmártonban 1950–1951, Szászrégenben 1951–1966 között segédlelkészként, Szászrégenben 1966–1979, Tűrben 1979–1983 között plébánosként, majd 1983-tól a brassó-bolonyai plébánián nyugalmazott lelkipásztorként szolgálta isteni Mesterét és a rábízott híveket.

A rendíthetetlen hit és az egyházához fűződő hűség, szolgálat jellemezte életét. A keresztény hitet a híveknek átadva, isteni Mesterét követve, igazi papként élte életét a Máté evangéliumából vett jelmondata szerint: „Igen, Atyám!” (Mt 11,26)

A lelke üdvéért végzett szentmise és temetési szertartás 2017. május 11-én, csütörtökön lesz a brassó-bolonyai plébániatemplomban, földi maradványait a Postaréti római katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra.

Forrás: Érsekség.ro

MEGOSZTÁS