Püspökké szentelését ünnepelte a főpásztor

0
2859
Fotók: SIS

Püspökké szentelésének 27. évfordulóján, április 29-én Jakubinyi György érsek ünnepi szentmisét mutatott be a központi papsággal a Megtestesült Bölcsesség Szeminárium kápolnájában. Szentbeszédében a főpásztor Sziénai Szent Katalin alakját állította a jelenlévők elé. Három szempontot kiemelve elmélkedett a szentről, aki az első nő az egyháztanítók sorában, Európa társvédőszentje, és egyike a 326 stigmatizáltnak. Életéről és példájáról beszélve az érsek elmondta: „Szent Katalin példáját nem abban kell követnünk, hogy stigmatizált volt, hanem abban, hogy a hitet, reményt, szeretetet hősi fokban élte meg”. Jakubinyi érsek hozzátette: „minden kereszténynek a kötelessége, hogy tehetsége szerint Isten kegyelmével a hitet, a reményt, a szeretetet megélje és környezetének is sugározza, hiszen Isten maga a szeretet.”

Az Erdélyi Egyházirodalmi Iskola (Emei) szervezett köszöntőt és tartott előadást a püspökkészentelési évforduló alkalmából. Az ünnepségnek a szeminárium nagyterme adott otthont.

Pasca Szilárd, az Emei elnöke beszédében köszöntötte a főpásztort, a jelen lévő papságot és a tanári kart, akik szintén részt vettek a főpásztorral az ünnepségen. Ezt követően Korom Imre, az Emei védnöke és a szeminárium rektora mondott köszöntőbeszédet. Az intézet rektora Szent XXIII. János pápára vonatkoztatott jelzőt, a „pastor et nauta” (pásztor és hajós) alkalmazta az ünnepelt főpásztorra, „aki mint pásztor, mint a hajó kormányzója, értékek hordozója”, jelentette ki. „A nyájat egyben kell tartani. Jakubinyi érsek több mint negyedszázados püspöki szolgálata alatt tette a pásztor munkáját – majd hozzáfűzte –, a hajóskapitány felel a hajóért, annak legénységéért, épségéért és az utasokért. (…) Az elmúlt 27 évben az érsek úr edzett kapitánynak bizonyult” – jellemezte a rektor Jakubinyi György érseket. Bevallotta, elképzelhetetlen szívvel és értelemmel felfogni, milyen nehéz lehet sok küzdelem és vihar közepette is hűen kormányozni a hajót. Végezetül a rektor biztosította szentelésének évfordulóján a főegyházmegye érsekét a kispapok és a szeminárium tanári karának imáiról, amelyekkel kísérik életét és munkáját.

A beszédet követően rövid előadást tartott az Emei egyházművészeti szakosztálya a barokk korról, annak az egyházi és világi művészetben elfoglalt helyéről. Ezt kívánta szemléltetni a helyiség berendezése, illetve a kivetített képek, szövegrészletek is.

Baróti Tibor

MEGOSZTÁS