Virágvasárnap ünnepe a gyulafehérvári székesegyházban

0
1930

Urunk szenvedésének vasárnapján, virágvasárnap a gyulafehérvári székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt a kispapok és a központi papság.

Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére az érsekség udvarán kezdődő igeliturgia keretében Jakubinyi György érsek megáldotta a barkaágakat, majd körmenet keretében elindult az asszisztencia a székesegyházba. A kórus éneke alatt a diákok barkaágakat és ruhákat terítettek a földre, majd bevonult az asszisztencia a székesegyházba, ahol a könyörgéssel kezdetét vette a szentmise. A kispapok kórusa és a Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum diákjai közösen énekelték a passiót Bojtor Attila diakónus vezetésével. A passió után Jakubinyi György érsek mondott homíliát, felidézve a jeruzsálemi bevonulást. Beszédében kiemelte Jézus könnyekre fakadását és a tömeg ujjongását. Rámutatott virágvasárnap tragédiájára: arra, hogy a zsidó nép mást várt el Jézustól, mint ami az ő küldetése volt.

Baróti Tibor