Utazásunk célja: a találkozás öröme

Beszámoló a Kárpát-medencei össz-kispaptalálkozóról

0
1398
Az egri bazilika. (Fotó: Thaler Tamás)

A Kárpát-medence magyar szemináriumainak mintegy 200 kispapja idén újra találkozott március 24–25. között az Egri Hittudományi és Érseki Papnevelő Intézetben.

Gyulafehérvárrt, a Megtestesült Bölcsességről elnevezett szemináriumot kis küldöttség képviselte. Mivel ugyanebben az időpontban, március 25-én, gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén intézetünk kápolnájának búcsúját ünnepeltük, így nem utazhatott el mind az 54 kispap a magyarországi találkozóra. Elöljáróink döntése alapján, Bara Zoltán dogmatikatanár kíséretében hárman képviseltük szemináriumunkat és egyházmegyéinket: Turtureanu Róbert ötödéves szatmári egyházmegyés, Gagyi Zsolt negyedéves és Bustya Roland harmadéves gyulafehérvári főegyházmegyés kispapok.

Utazásunk fő célja a találkozás öröme volt. A találkozáson túl az esemény szervezői a nagyböjti készület jegyében péntek este városi keresztúttal leptek meg bennünket, amely a belvárosból indult, és az egri várban zárult. A keresztút egyedisége abban rejlett, hogy a különböző szemináriumok kispapjai írták meg az elmélkedéseket. Erősen megérintett az utcán járókelő emberek reakciója. Valódi tanúságtétel! Sokan kíváncsiságból nézték, hogy mit csinálunk; másoknak könny csordult ki a szeméből, és megköszönte a kispapoknak az imát. Szombaton kulturális programmal folytatódott a találkozó, Eger nevezetességeinek bemutatásával. Városnéző sétánk alatt  a bennünket kísérő tanár és a többi szemináriumi elöljárók (a rektorok, spirituálisok és prefektusok) számára Varga László frissen kinevezett kaposvári püspök tartott előadással egybekötött beszélgetést.

A magyarországi és gyulafehérvári szemináriumok kispapjainak találkozóját Ternyák Csaba érsek ünnepi szentmiséje koronázta meg az egri bazilikában. Az érsek a szentmise elején köszöntötte a magyarországi papnövendékeket, valamint a gyulafehérvári szemináriumból érkezett négytagú küldöttséget. Homíliájában a találkozás értékét hangsúlyozta: „gyümölcsoltó Boldogasszony napján az ég és föld találkozását ünnepeljük. Ez a találkozás azért valósulhatott meg, mert Mária igent mondott Istennek minden aggodalma, félelme ellenére. Ez a csoda számtalanszor megvalósul a történelemben, és bennetek is ennek a csodának a tanúi vagyunk. Az esetleges aggodalom ellenére a papszentelésben ti is a végleges igen kimondására törekedtek, ahogy minden hívő kereszténynek is ki kell mondania az igent, ha közelről akarja követni Krisztust.” Figyelmeztetett, hogy ápoljuk baráti kapcsolatainkat szemináriumon belül és szemináriumok között egyaránt. „Szőjük a barátság hálóját!”

Istennek hálát adva tértünk vissza Gyulafehérvárra, tapasztalatainkat és élményeinket igyekeztünk megosztani itthon maradt kispaptársainkkal.

Turtureanu Róbert