Szent László király időszerűsége

Pályázati felhívás

0
8485

A kolozs-dobokai főesperesség, valamint a kolozsvári Szent Mihály-plébánia a Szent László-emlékév alkalmával esszé- és tanulmányírói pályázatot hirdet. Korhatár 18–25 év.

A pályázat elsősorban a Szent László-kultusz erdélyi vonatkozásaira fókuszál. Eligazító  tematikák:

 • Szent László alakja a legendákban és a népmondákban,
 • Szent László alakja a prédikációkban,
 • Szent László a magyar irodalomban,
 • ábrázolások falfreskókon és oltárképeken,
 • tárgyi emlékek, emlékhelyek,
 • a kultusz terjesztői és támogatói (levéltári források, patrocíniumok).

Az eligazító tematikák egy-egy forráscsoportra is koncentrálhatók, vagy ebből kiemelten egy adott forrásra:

 • irodalmi források: Szent László kultuszának jegyei, alakja a népmondák, legendák megvilágításában. Ennek értelmezéséhez a liturgikus, prédikáció- és kódexirodalom nyújthat segítséget.
 • képi források: Szent László ikonográfiája, megjelenítési módja és ennek értelmezése a falfreskókon, oltárképeken, szobrokon keresztül.
 • levéltári források: a kultusz terjesztői és támogatói (adományok, patrocíniumok).

A pályázatra a fent megjelölt témákban várnak 20-25 000 karakter terjedelmű tanulmányokat, esszéket. A pályamunkákat a keresztenyert.kolozsvar@gmail.com e-mail címre csatolt küldeményként lehet elküldeni.

A kísérőlevélben kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, e-mailes, telefonos és postai elérhetőségét.

A pályamunkák beküldésének határideje: 2017. október 2 .

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2017. november 3.

A legjobb pályamunkák díjazásban részesülnek.

 1. díj összege: 1000 lej
 2. díj összege: 700 lej
 3. díj összege: 400 lej.

Ugyanakkor a legjobb pályamunkákat a Keresztény Szó című katolikus kulturális folyóirat megjelenteti.

                                                                                                                               KovácsSándor
  főesperes-plébános