A jövőbe vetett hit tanúságtétel az örömről

Lelkigyakorlatot a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben

0
1755

Neki növekednie kell, nekem kisebbednem (Jn 3,30) – ezzel a mottóval tartott Pék Sándor, a nagyváradi Szent László plébánia plébánosa, március 27 – április 1. között lelkigyakorlatot a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet kispapjai számára.

A lelkigyakorlat megállás és megindulás egyszerre – mondta megnyitó elmélkedésében a moderátor, majd felhívta a figyelmünket arra –, hogy mindannyiunk számára Isten valamit előkészített a lelkigyakorlatban, így feladatunk lélekben hazatérni a szerető mennyei Atya hajlékába.

Hétfőtől péntekig, reggelente imádságra és szentmisére gyűltünk össze a szeminárium kápolnában, hogy ezzel is a napunkat Isten jelenlétébe helyezzük. Az elmélkedések sajátosan három téma köré tömörültek: a pap, a keresztény és az ember. Ezek által Pék Sándor kiemelt olyan meghatározó szempontokat, melyek által a papságra készülés és a papi élet, valóban Isten-szeretet központú papsággá válhat.

Az elmélyülést segítette elő, hogy néhány előadás az Aula Magnában volt kivetítve. A képek így nemcsak közelebb vittek a témához, hanem mélyebb átélésre is ösztönöztek.

Szombaton, reggel 8 órától tartott szentmisében foglalta össze zárógondolatait a moderátor. Köszönő szavai igazi buzdítást hordoztak magukban, megerősítve abban a tudatban, hogy a jövőbe vetett hit tanúságtétel az örömről, amelyet a világ nem tud megadni.

Az áldás után Koncsag László spirituális mondott köszönetet Pék Sándornak a lelkigyakorlat moderálásáért.

Baróti Tibor