Marosvásárhely: folytatódik az időhúzás a katolikus iskola ügyében

0
2896
A Civilek a katolikus iskoláért szülői csoport szóvivője, Csíky Csengele

Március 23-ára, csütörtökre ígérte a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, hogy kiállítja és eljuttatja a megyei tanfelügyelőségnek azt a dokumentumot, amelyben a 2017/18-as tanévre a 2015/33-as számú tanácsi határozattal elfogadott iskolahálózatot nyilvánítja érvényesnek. Ebben a határozatban szerepel a Római Katolikus Teológiai Líceum. – Ez volt az eredménye a március 21-ei tárgyalásnak, amelyen részt vettek a polgármesteri hivatal, a prefektúra, a tanfelügyelőség, a városi tanács, valamint a szülők képviselői. A tanfelügyelőség pedig akkor azt ígérte, hogy az átiratot elfogadja, és megteszi a további szükséges lépéseket az iskola érdekében.

A szülők és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes

A tanfelügyelőségre csütörtökön délben összegyűlt szülők és újságírók előtt Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes elmondta: kaptak egy átiratot a polgármesteri hivataltól, amit tanulmányozásra átküldtek a tanfelügyelőség jogtanácsosának. Bár a keddi tanácskozáson mindenki egyetértett abban, hogy törvényes az iskola működése, papírt senki sem volt hajlandó kiállítani róla. A szülők nevében Csíky Csengele ismételten hangsúlyozta: egy 2016 novemberi minisztériumi rendelet kimondja, hogy amennyiben a tanfelügyelőségek nem kapnak az illető várostól módosításra vonatkozó javaslatot, automatikusan érvénybe lép az előző évi iskolahálózatról szóló határozat. A keddi tanácskozáson a prefektus többszörösen elismételte, hogy a  2015/33-as városi tanácsi határozat, amelyben különálló intézményként szerepel a katolikus iskola,  érvényes. Ennek ellenére egyik főtanfelügyelő sem vállalja (sem az eddigi kettő, sem a jelenlegi), hogy ennek a határozatnak az értelmében járjon el.

Macarie Ioan főtanfelügyelő

Az új, három napja hivatalban lévő főtanfelügyelő, Macarie Ioan, mikor a szülők kitartó kérésének végül engedve, az intézmény folyosóján szóba állt velük, elmondta: a sokat idézett 33-as határozatot nem veheti figyelembe, mert a városi tanács február 7-én átküldött egy hálózat tervezetet – amelyben egyébként szintén szerepel a katolikus líceum –, és azt tárgyalják majd meg a legközelebbi tanácsülésen. Ám ez a tervezet formailag hibás, és nem tartalmazza a szükséges magyarázatot, ezt ő telefonon közölte a városi tanácstól Horaţiu Lobonţ iskolákért felelős igazgatóhelyettessel. A tanfelügyelőségi vezetőtanácsi ülést március 28-ára, keddre ígérte a főtanfelügyelő.

Szathmári Zsolt beadványt olvasott fel

A szülők nevében Szathmári Zsolt egy beadványt olvasott fel román nyelven, amit le is adtak a tanfelügyelőség titkárságán. Ebben azt kérik, hogy függesszék fel mindazokat a rendeleteket, amelyeket a katolikus iskola ellen hoztak. A szülők ebben az iratban is arra hivatkoznak, hogy a 33-as rendelet értelmében el kell ismerni önálló jogi személyiséggel rendelkezőként a katolikus líceumot. Amíg nincs törvényszéki határozat, amely kimondaná, hogy az iskola törvénytelenül működik, a tanfelügyelőség nem vonhatja meg a normális működéshez szükséges feltételeket – hangsúlyozzák a szülők.

Márton Gyöngyvér

A patthelyzetre való tekintettel egy memorandumot is szerkesztettek a szülők, amelyet tizenöt hazai és európai, világi és egyházi szervezetnek szándékoznak eljuttatni. A Márton Gyöngyvér által ismertetett irat összefoglalja a katolikus iskola diákjait, szülői közösségét és tanárait ért jogtalanságokat.

Hogy ez az egyre bonyolódó helyzet hová vezet, sajnos egyre kevésbé látható előre. Egy azonban biztos: az illetékes intézmények egymásnak dobják a labdát, passzolgatással húzva az időt az iskola kárára.

Bereczki Silvia, Vasárnap