Egész(ség) a betegségben

Könyvbemutató és előadás a kolozsvári Keresztény Értelmiségi Kör keretében

0
3327
Homa Ildikó előadása Kolozsváron, 2017. február 23. – Fotó: Szőcs Csaba

Mi az egészség? Mi az, ami megbetegít? Hogyan legyünk mégis egészek, egészségesek a betegségben? Az egészégnek és betegségnek mi a viszonya belső képeinkhez, reflektálatlanul használt metaforáinkhoz? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Homa Ildikó SSS klinikai pszichológus, doktorandusz előadása. Különösen izgalmas előadásnak lehettek részesei azok, akik ellátogattak február 23-án, csütörtökön este a kolozsvári római katolikus nőszövetség Szentegyház utcai dísztermébe.

Homa Ildikó előadása Kolozsváron, 2017. február 23. – Fotó: Szőcs Csaba

Az összetett kérdésfelvetés alighanem az előadó személyiségében gyökerezik. Homa Ildikó ugyanis amellett, hogy gyakorló pszichológus, elkötelezett, hívő keresztény, szociális testvér és  edzett tollforgató. Innen tehát a gazdag fénytörésű optika, amin keresztül az előadás fő kérdései kirajzolódtak. Ugyanez a sokszínűség jellemzi a frissen megjelent kötetet is. Az előadás apropóján bemutatatták ugyanis Homa Ildikó könyvét: Veled vagyok minden nap. Útitárs a betegségben (Kolozsvár, Verbum Kiadó, 2017). Ahogy a könyvet bemutató dr. Gábor Csilla megjegyezte: Homa Ildikó kötete eltér a hagyományos vonalú keresztény önsegítő könyvek tömegétől. Nem szokványos frázisokat puffogtat, nem mindenki számára előírt tanácsokat osztogat, sokkal inkább önreflexióra indít. Rávezet, hogy figyeljünk fel a meggondolatlanul használt képeinkre, metaforáinkra, mert ezeken keresztül teremtődik meg a magunkhoz és a másokhoz való viszonyunk. Gábor Csilla kiemelte azt is, hogy a fogalmi gondolkodáson túl elsősorban a képi, szimbolikus világ, értelmezésmód az, amit magáénak vall a könyv, erről tanúskodik a gazdag versválogatás, valamint Szőcs Zsolt értő, a szöveggel egységet alkotó grafikái is.

Az előadás fő gondolata az egészségnek egészként való látásmódja volt. Ez a világlátás többdimenziós. Nem láthatjuk egyszerre minden oldalát, csakis, ha elemzően utánajárunk.

Az egészségtől – amely többek között napjaink egészségiparának van kiszolgáltatva – el kell jutnunk az egészig. Ez volt az előadás legfontosabb üzenete. Mindjárt az előadás elején Hamvas Béla gondolatait idézve vált nyilvánvalóvá, az egészség milyen elképzelését vallja magáénak Homa Ildikó. Az egészség nem orvosi fogalom, nem steril, „fertőtlenítőszagú”, hanem az élet felfokozottságát, a lázat, a mámort, sőt a betegséget is magában foglalhatja. A betegség akár egy új egészség kezdete is lehet – ahogy az előadásban kiemelt eset, a veseátültetésen átesett sportoló, Mezei Gergő története is bizonyítja. Ha az egészséget tartjuk szem előtt, akkor bizony a személyiség egészét is szem előtt kell tartanunk. Amelyhez hozzátartozik, hogyan, milyen képekben, metaforákban gondoljuk el a betegséget. (Mert a metaforákat nem tudjuk mellőzni, metaforák nélkül nincs élet – jegyezte meg Homa Ildikó.)

Homa Ildikó előadása Kolozsváron, 2017. február 23. – Fotó: Szőcs Csaba

Ehhez kapcsolódóan az előadó kiemelte, a mindenáron való harc metaforája helyett talán jobb lehet az út metaforájából kiindulni. Az ugyanis, hogy úton vagyunk, feltételezi, van reményünk, el szeretnénk jutni valahova. Az úton levés, ugyanakkor eredendően nyitott minden lehetőségre. A gyógyulás felé vezető úton a Viktor Frankl nevével fémjelzett „tragikus optimizmus” egy lehetséges  alternatívát nyújthat. A gyógyuláshoz való nyitott hozzállás ugyanis megóv attól, hogy a keresztény hitet a mindenáron való gyógyulás szolgálatába állítsuk. Gyógyító hit helyett az élő hitre kell törekednünk – összegezte immár előadása végéhez közeledve gondolatait Homa Ildikó. Az élő hitben nem tudjuk, hogy mi vár ránk, ugyanakkor a hitnek a mindenáron való gyógyulás szolgálatába állítása egészen biztosan beszűkít, önmagunkba zár. Az egészhez viszont csakis önmagunk meghaladása árán vezet út.

Lakatos Fleisz Katalin