Veled kiteljesedve!

Újszerű és kreatív módon: Házasság hete

0
1700

A házasság hete kezdeményezés azokat a hagyományos értékeket és bibliai alapelveket szándékozik megismertetni, amelyeknek alkalmazása sikeresebbé és örömtelibbé teheti a házasságokat. Az Angliából Richard és Maria Kane kezdeményezésére indult rendezvénysorozat a Bálint-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek figyelmét. Romániában 2011-ben szerveztek először ilyen programokat a nyugati régióban, 2012-től a gyulafehérvári családpasztorációs központ kezdeményezésére Marosvásárhelyen egész hetes programként indult, majd az évek során egyre több közösség és felekezet kapcsolódott be Erdély különböző helységeiben. Mára már tizenkét helységben hívják a házasokat programokra, de bekapcsolódhatnak a házasságra készülők is, sőt a házaspárok iskolákban is tanúságot tesznek szerelmükről, vallanak kapcsolatukról.

Idén február 12–19. között, Veled kiteljesedve mottóval tartják a programokat, azzal a céllal, hogy minél többen felfedezzék: házasságban élni jó, és az elköteleződés, az önátadás, a szeretetben való hűség a boldogság forrása lehet. A házasságért minden nap valamit tennünk kell, de a jó házasság kibontakoztatja legmélyebb emberi vágyainkat. A közelmúltban elindult a családpasztorációs központ gondozásában a Házassághete.ro oldal is, amely a házasság hete erdélyi, magyar programjait ismerteti, ökumenikus jelleggel.

A hét folyamán lesznek előadások, interaktív, beszélgetős estek, filmnézés, szeretetvendégség, közös ima, „kalandtúra” és elvégzendő feladatsor, ünnepi vacsora, házasok megáldása és szentmisék Csíkszeredában, Csíkszentléleken, Csíkkozmáson, Csíkszentdomokoson, Brassóban, Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön, Marosszentkirályon, Kézdivásárhelyen és Kolozsváron,  és a lista folyamatosan bővül. Az ismertetők, plakátok sora folyamatosan bővül a Házassághete.ro oldalon, illetve a programok is itt tekinthetők meg. A változatos programok minden korosztályt próbálnak megszólítani: a házasságra készülő fiatalokat, a vonzó példára vágyó gyerekeket, a házasságukat kiteljesíteni, a kapcsolatukat javítani vagy annak értékeit felmutatni vágyókat egyaránt. A rendezvénysorozat alkalmat nyújt az meghittségre, a kapcsolat megújítására, az eltelt évek örömeinek számbavételére, az ünnepre.

Bakó Mária

(Megjelent a Vasárnap 2017. február 5-ei számában.)

MEGOSZTÁS