Beiktatták a magyar jezsuiták új tartományfőnökét

P. Vízi Elemér provinciális Csíkdánfalváról származik

0
5029
P. Vízi Elemér SJ, az új magyar provinciális - Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír

A megszentelt élet napján, február 2-án iktatták be Vízi Elemért, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya új provinciálisát a budapesti Jézus Szíve-templomban. Távolról is érkeztek rendtársak, barátok és hívek a szertartásra, hogy jelen legyenek, amikor Forrai Tamás eddigi provinciális átadja a magyarországi rendtartomány vezetését az új tartományfőnöknek. Az új magyar provinciális nevét a múlt esztendő végén tartott harminchatodik általános rendgyűlésen jelentette be az újonnan választott jezsuita általános rendfőnök, Arturo Sosa.

A szentmise kezdetén elsőként Forrai Tamás köszöntötte a híveket. Emlékeztetett, gyertyaszentelő Boldogasszony, az Úr bemutatásának ünnepe egyben a megszentelt élet napja, a szerzetesi élet ünnepe is. Az ünnep pillanatnyi megállásra készteti azokat, akik teljesen Istennek szentelték az életüket. Mint a leköszönő provinciális elmondta, e megállás egyben az ő szolgálatának, valamint az új tartományfőnök munkájának megkezdését is jelenti. Hozzátette: a jezsuita hagyományokat az egyszerűség jellemzi, így nincs ünnepélyes „kulcsátadás”, nincs különösebb szertartása az új provinciális beiktatásának, de a szentmise során imáival mindenki kérheti Isten segítségét és áldását a magyar tartomány új vezetőjére, az ő hat esztendőre szóló megbízatására és a magyar jezsuiták közösségére. Forrai Tamás ezt követően felmutatta a jelenlévőknek a február másodikától érvényes kinevező okiratot, amelyet korábban a generális adott át Vízi Elemérnek.

Vízi Elemér SJ, az új magyar provinciális beiktatása – Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír

Az új tartományfőnök köszöntőjében az Úr bemutatása ünnepének keleti egyházban szokásos elnevezése – a találkozások napja – értelméről beszélt. Mint mondta, minden szentmise találkozás, ilyen a beiktatási szentmise is, amelyre sokan eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek, együtt adjanak hálát a szerzetesekért, hivatásokért, s hogy mindenki kérhesse Istent, hogy tegye tisztává a szíveket a vele való találkozásra. Ez segítheti mindannyiunkat, hogy rajta keresztül egymás felé is tiszta szívvel fordulhassunk, egymással találkozhassunk.

Az evangéliumi szakasz elhangzása után Vízi Elemér az ünnep gazdag szimbolikájáról beszélt homíliájában. Visszatért a bevezetőben elmondottakra, a találkozások fontosságára. Kiemelte, gyertyaszentelő Boldogasszony napja a vertikális és horizontális találkozások ünnepe. Mária és József gyermeküket, Jézust a templomba viszik, hogy Istennek ajánlják. Itt azonban Simeonnal és Anna prófétával is találkoznak. Ám az ünnep alkalmat ad arra is, hogy a megszentelt élet napján mindenki különös szeretettel gondolhasson a szerzetesekre – emelte ki az új provinciális.

Vízi Elemér SJ, az új magyar provinciális – Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír

Vízi Elemér a rendalapító Szent Ignác első rendi szabályáról, az 1540-ben született, úgynevezett formuláról is beszélt. Ebben olvasható, hogy aki tagja lesz a Jézus Társaságának (a jezsuita rendnek), annak elsősorban Istent kell szem előtt tartania. E mondat beteljesítésére hívja rendtársait, és hív mindenkit az új provinciális: mindig Istent tartsuk a szemünk előtt. Szent Ignác ezt a gondolatot nemcsak kimondta, hanem alapmagatartásává tette.

A rendalapító hozzáteszi: figyelni kell azokra a szabályokra is, amelyek kijelölik azokat az utakat, amelyek Istenhez vezetnek. Mindenkinek törekednie kell azt a célt követni, amelyet Isten tűzött ki számunkra. Istent tartani a szemünk előtt: egyértelmű, mégis hatalmas kihívás – hangsúlyozta a szónok.

Vízi Elemér SJ, az új magyar provinciális beiktatása – Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír

Külsőleg úgy érzékeljük, hogy van Isten és van a világ, mintha a kettő szétválna, de a jezsuiták lelkisége arra hívja tagjait, hogy e kettő határvonalán szolgálják Istent és az embereket – folytatta Vízi Elemér. – Úgy kell jelen lenniük a világban, hogy tekintetüket Isten felé fordítják. Isten tervei szerint kell itt a földön élniük, Istenre kell figyelniük. Mindez meghívás, amelyet meg kell hallani, meg kell tanulni. Ez feszültséget jelent, amely azonban nem lenyomja az embert, hiszen ez a szeretet feszültsége, amely jobbításra sarkall. A szeretet természete kettős: megerősíti a jót, és gyógyítja, ami megtörött.

A szentmise könyörgéseiben a papság és a hívek együtt imádkoztak a szolgálatából távozó Forrai Tamásért és az azt megkezdő Vízi Elemérért. Utóbbinak az erősség, a kitartás Lelkét is kérték, valamint halló szívet és halló fület. Ezt követően könyörögtek az új római vezetésért, a magyarországi tartományért, annak minden munkatársáért, jótevőjéért, támogatójáért.

A szentmise végén Vízi Elemér külön megköszönte Forrai Tamás hatéves munkáját. Egyben bejelentette, hogy az előző naptól kezdve Lukács János lett a Manréza Lelkigyakorlatos Ház új vezetője, a mindenkori provinciális mellett működő segítő, az úgynevezett szócius pedig Koronkai Zoltán. Nagy derültséget keltett a rendtársak és minden jelenlévő körében, amikor Vízi Elemér a szócius feladatai közt azt is megemlítette, hogy amit a tartományfőnöknek esetleg nem mernek elmondani az emberek, azt Koronkai atyának nyugodtan elmondhatják, aki ezeket az észrevételeket továbbítani fogja, szükség esetén ezzel helyreigazítva a provinciálist.

Bókay László/Magyar Kurír, fotó: Merényi Zita

Forrás: Magyar Kurír