A megszentelt élet világnapja a Szent Miklós-székesegyházban

0
1625

Nagyváradon minden évben Urunk bemutatásának ünnepén, február 2-án, vagy a legközelebbi hétvégén ünnepelik meg a megszentelt élet világnapját, a római katolikus, illetve a görögkatolikus egyházmegyék szervezésében, felváltva. Idén a két egyházmegye szerzetesei a nagyváradi Szent Miklós görög katolikus székesegyházban találkoztak, hogy megerősödjenek és egymást megerősítsék hivatásukban, hogy együtt adjanak hálát Istennek hivatásukért, örvendjenek az együttlétnek, és megtapasztalják a testvéri közösséget annak ellenére, hogy különböző kongregációkhoz tartoznak, különböző munkaterületeket látnak el, és egyesek évente csak egyszer, ezen ünnepi alkalommal találkoznak egymással.

Az egyházmegyék elöljárói szorgalmazzák a megszentelt élet világnapjának ilyen formában történő megünneplését, hogy alkalom legyen ez által értékelni és megköszönni a szerzeteseknek azt a sok értékes munkát és segítséget, amelyet az egyházi és társadalmi élet több területén – legtöbbször észrevétlenül, feltűnés nélkül – végeznek: oktatás, gondozás, szegény családok megsegítése, fogyatékkal élő gyermekek gondozása, nevelése és integrálása, szociális konyha vezetése, hitoktatás, imádság és még sorolhatnánk tovább.

Csütörtökön,  február 2-án Virgil Bercea görögkatolikus és Böcskei László római katolikus püspök mutatott be 10 órakor szentmisét, több egyházmegyés pap koncelebrálásával, a két egyházmegye területén működő kongregációk szerzeteseinek imádságos jelenlétében.

Az idei találkozó házigazda püspöke intézett buzdító szavakat a megszentelt életformát vállaló személyeknek, amelyben három kulcsszót emelt ki: várakozás, ajándékozás és fény. Meg kell tanulnunk minden nap várni Jézusra, valamit ajándékozni, úgy, ahogy a Szűzanya nekünk ajándékozta Jézust, illetve fénnyé kell válnunk a világ számára, hiszen Krisztus az igazi, tökéletes fény – hangsúlyozta szentbeszédében a főpásztor.

Bercea püspök a szerzetesek küldetésére világított rá, amikor azt mondotta, hogy nagyon sokat adnak nekünk, áldást és fényt jelentenek, akik készen állnak bármikor bármire az Úrért. A szentmise keretében a szerzetesek megújították fogadalmaikat. Közreműködtek a Iuliu Maniu görögkatolikus iskola step by step osztályainak diákjai.

A szentmisét szerény megvendégelés követte, majd a szervezők lehetőséget biztosítottak a szerzeteseknek a beszélgetésre, tapasztalatcserére, testvéri együttlétre. Közös imával ért véget a rendezvény délután 3 órakor.

A megszentelt élet világnapját II. János Pál pápa vezette be 1997. február 2-án. Ferenc pápa 2014-ben meghirdette a megszentelt élet évét, amelyet 2014. október 30. és 2016. február 2. között ünnepelt a világegyház.

 

Forrás és további fotók az eseményről: Hírek.várad.org