Az egyház szívében

A megszentelt élet világnapja Csíksomlyón - képekben

1
4017
Fotó: Csúcs Mária

A csíksomlyói kegytemplomban, gyertyaszentelő Boldogasszony napján a fél 11-kor kezdődött szentmise keretében ünnepelték a megszentelt élet világnapját az oda elzarándokoló szerzetesek és hívek. A szentmisét Urbán Erik templomigazgató, a gyulafehérvári főegyházmegyében a szerzetesekért felelős érseki helynök celebrálta. Ezt követően a helyi klarisszaközösség képviselője, Scripcaru Mária-Johanna OSC, majd Csillag Csilla segítő nővér és László Rezső hargitafürdői pálos szerzetes tett tanúságot hivatásáról, és bemutatta rendjének lelkiségét.

Fotó: Csúcs Mária

Mint ismeretes, Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére Urunk bemutatásának ünnepén, február másodikán van a megszentelt élet világnapja. Ezen a napon azokra figyelünk, akik különleges célra szentelték életüket az egyházban: szerzetesekre, szerzetesi jellegű közösségek tagjaira, akik különböző területeken végzett munkával,  imával hirdetik az örömhírt.

Fotó: Csúcs Mária

A szentatya az ünnepet meghirdető körlevelében a következőket írta 1997-ben a megszentelt élet világnapjának céljairól: „A megszentelt élet napjának tehát hármas célja van: elsősorban annak a belső igénynek felel meg, hogy ünnepélyesebben dicsőítsük az Urat és adjunk hálát neki a megszentelt élet nagy ajándékáért. Ez az életforma ugyanis számtalan karizmával és az Isten országa ügyének teljesen átadott életek gyümölcseivel gazdagítja és táplálja a keresztény közösséget. (…) A megszentelt élet napjának célja másodsorban annak elősegítése, hogy Isten egész népe jobban ismerje és becsülje a megszentelt életet. (…) Harmadsorban a megszentelt élet napja közvetlenül a megszentelt személyeket érinti. Arra hívja őket, hogy közösen és ünnepélyesen köszönjék meg a csodákat, melyeket az Úr vitt végbe bennük, hívő tekintetükkel világosabban felfedezhessék életükben az isteni szépségnek a Lélek által kibocsátott sugarait, és elevenebb legyen bennük az egyházban és a világban betöltött helyettesíthetetlen küldetésük tudata.” (II. János Pál pápa üzenete a megszentelt élet napjára, 1997.)

Fotók: Csúcs Mária