Leadta beiskolázási tervét a marosvásárhelyi katolikus iskola

0
3479
A Státus-főgimnázium épülete Marosvásárhelyen – Fotó: maszol.ro

Ma délelőtt a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum vezetőtanácsa, a szülők képviselőinek kíséretében leadta a tanfelügyelőségen a 2017–18-as tanévre vonatkozó beiskolázási tervet, amit ott iktattak.

Ez fontos lépés az iskola jövőjét illetően. Az a tény, hogy az iskolának az igazgatója nem gyakorolhatja funkcióját, megbonyolította a dokumentáció összeállításának az eljárását – tudtuk meg Székely Szilárdtól, az vezetőségi tanács tagjától, aki kérésünkre ismertette az esetben szükségessé vált lépéseket is: A tanári kar egyharmada kérheti a tanári gyűlés összehívását. Miután ez megtörtént, a tanári konferencia döntést hozott a beiskolázási tervről, amit a tanári karnak legalább kétharmados többséggel kell elfogadnia, majd jegyzőkönyvbe foglalnia. Ezután kellett kérnie a tanári karnak (szintén legalább kétharmados többséggel) a vezetőségi tanács összehívását a terv jóváhagyására. Miután a vezetőségi tanács elfogadta a tanári kar által javasolt beiskolázási tervet, megkérték a gyulafehérvári főegyházmegye illetékeseinek is a hozzájárulását. 2016. december 21-ei határidővel kellett feltölteni a SIIIR-be (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România – a Romániai Tanügy Integrált Informatikai Rendszere) a beiskolázási tervet, ami szintén megtörtént.

A ma leadott dokumentáció tartalmazta: a tanári gyűlést összehívó kérést, a gyűlés jegyzőkönyvét, a vezetőségi tanács összehívását szorgalmazó kérést, a vezetőségi tanács jegyzőkönyvét, az egyházi hozzájárulást, a vezetőségi tanács tagjai által aláírt dokumentumot, amelyben kéri a főtanfelügyelőséget a beiskolázási terv elfogadására, valamint a SIIIR-be feltöltött adatok nyomtatott változatát.

A Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport nyilatkozata szerint képviseletük tegnap, kedden, találkozott Horațiu Lobonțcal, a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatóhelyettesével, aki elmondta, hogy az Unirea iskola diákjainak szülei is rendszeresen látogatják őt, valamint azt is, hogy a helyi önkormányzat ezen a héten fogja eljuttatni saját beiskolázási tervezetét a megyei tanfelügyelőségre.

A szülői csoport iktatott egy közérdekű adatigénylést, amelyben kérte, hogy jutassák el nekik a városvezetés iskolákért felelős igazgatósága által összeállított beiskolázási tervezetet. Ugyanakkor Illés Ildikó főtanfelügyelővel való egyeztetés alapján kéréssel fordulnak az oktatási minisztériumhoz is a helyzet megoldása érdekében.

Dr. Holló László egyetemi előadótanár, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatótanácsának elnöke megkeresésünkre így válaszolt: „Az ügyünk kapcsán aggódóknak és egyszersmind a kétkedőknek is megnyugtatásképpen üzenhetjük: a Státus Alapítvány – mint mindig, most is, e kilátástalannak tűnő helyzetben is teszi a dolgát. Így, minden ellenkező látszat ellenére, alapítványunk közgyűlési tagsága és sok jóakaratú, ügybuzgó embertársunk segítségével, talán nem nagyon látványosan, de reményeink szerint annál nagyobb hatékonysággal dolgozunk.”

Bereczki Silvia sa