Nem léptünk előre, de reménykedünk

Aktuális helyzetjelentés a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyéről

0
2254
A Státus-főgimnázium épülete Marosvásárhelyen – Fotó: maszol.ro

Dana Rață főtanfelügyelő december 6-án, kedden az iskola épületében találkozott a tanári karral és a szülők képviselőivel. Ennek az eseménynek a kapcsán kérdeztük Székely Szilárdot, az iskola vezetőtanácsának tagját.

Kinek a kezdeményezése jött létre ez a találkozó?

December 5-én, hétfőn mi, az iskola vezetőségi tanácsának tagjai bementünk a tanfelügyelőségre, hogy érdeklődjünk az iskola helyzetével kapcsolatban. A főtanfelügyelő ugyanis a nemzeti ünnep előtti napon Bukarestben, a tanügyminisztériumban járt, ahol – elmondása szerint – a velünk kapcsolatos problémákról is tárgyalt a minisztérium illetékes szerveivel. Szándékában állt tájékoztatni bennünket azokról a lépéskről, amelyeket megtett az ügy megoldása érdekében. Abban maradtunk, hogy december 6-án eljön hozzánk, hogy megtartsa ezt a tájékoztatót.

Mennyire vitte előre a találkozás ezt az ügyet?

Sajnos nem mondhatjuk azt, hogy előbbre léptünk. A főtanfelügyelő elmondta, hogy összeállított egy iratcsomót, amit eljuttatott különféle illetékes szervekhez, és választ vár rá. Ez azonban elég sokáig elhúzódhat annak ellenére, hogy sürgősségi módon kérte az intézmények válaszát. Ebből kifolyólag úgy néz ki, egyelőre nem fog megoldódni a helyzetünk.

Mivel indokolja Dana Rață az igazgatóhelyettesi kinevezés késleltetését?

A főtanfelügyelőnő arra hivatkozik, hogy november 4-én a DNA közleményének megjelenését követően a tanfelügyelőség vezetőségi tanácsa összeült, és egy határozatban felmentette dr. Tamási Zsoltot igazgatói tisztségéből. Főtanfelügyelő hiányában a vezetőségi tanács Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettest bízta meg ennek a dokumentumnak az aláírásával, aki azonban ezt megtagadta, arra hivatkozva, hogy nem terjed ki a hatásköre a döntések aláírására. Az új főtanfelügyelő szerint azonban a helyettesnek alá kellett volna írnia ezt vezetőségi döntést. Mivel ez a vezetőségi gyűlés és határozat érvényes a főtanfelügyelő szerint, addig nem lehet továbblépni a kinevezés tekintetében, amíg Illés Ildikó ezt a dokumentumot alá nem írja. Ugyanis amíg az igazgatói funkció nem üresedik meg hivatalosan, addig nem nevezhetnek ki helyettest. A jelen lévő szülők feltették a kérdést a főtanfelügyelőnek, hogy nem lehet-e megoldani úgy a helyzetet, hogy az egyik pedagógusnak kiterjesszék a hatáskörét a különféle hivatalos iratok aláírási jogára? Nyilván ez az aláírási jog nem terjedhet ki a fizetésekre és egyéb pénzügyi cselekményekre, mert ilyenre csak az igazgatónak lehet joga. A kapott válasz enyhén szólva diplomatikus és kitérő volt: a főtanfelügyelő csakis a törvények tiszteletben tartásával hoz döntéseket.

A november 29-ei sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a szülők beadványt nyújtottak be az illetékes szervekhez. Kaptak-e azóta hivatalos választ?

Tudomásom szerint a polgármesteri hivatal részéről érkezett reagálás a szülők beadványára, amelyben több időt kérnek az igényelt iratok összegyűjtéséhez.

Katolikus intézményként az iskola helyzete szívügye az egyháznak is. Miben érezhető az egyház támogatása?

A helyi egyház vezetője, Oláh Dénes főesperes kezdettől fogva kiállt az iskola ügye mellett. Figyelemmel kísérte és kíséri a történéseket. Folyamatosan konzultálunk vele az iskola helyzetével kapcsolatban. A különféle találkozókon, megbeszéléseken, amikor csak teheti, jelen van, és ha éppen nem tud ott lenni, akkor is képviselteti magát és a főesperességet az iskolalelkész által. A Státussal is kapcsolatban vagyunk. Az egyházi támogatás nem merül ki csupán ebben: a gyulafehérvári Confessio Alapítvány jelentős anyagi támogatást juttatott el az iskola pedagógusai és alkalmazottai számára, amelyet ezúton is hálásan köszönünk.

Hogyan tekint a tanári kar a naptári év utolsó hetei és a közelgő vakáció elé?

Eléggé felemás érzések kavarognak bennünk. A közelgő ünnepre való előkészületet beárnyékolja a bizonytalanság, amelyet elsősorban az anyagi helyzetünk jelent. Ugyanakkor az előkészületet megnehezíti, hogy azzal kell foglalkoznunk, amivel normális körülmények között nem kellene. A különféle megbeszélések, találkozók, gyűlések mind-mind idő- és energiaigényesek. Mindezek ellenére ugyanakkor bizakodóak is vagyunk, hogy a helyzetünk megoldódik. Vigyázunk arra is, hogy a diákokhoz ezekből a feszültségekből a lehető legkevesebb jusson el. Készülünk az iskolai közös karácsonyi ünnepségre, és mindent megteszünk azért, hogy ez az ünnep valóban felemelő legyen.

Január elsejével lejár a hatvan nap, amire szól a Tamási Zsolt igazgató vizsgálati felügyelete. Mit jelent ez az igazgató és az iskola részére?

A legoptimálisabb forgatókönyv szerint az igazgató visszajöhet, és az iskola élete visszakerül a régi kerékvágásba. Ebben reménykedünk.

 Kérdezett: Bereczki Silvia sa/Vasárnap