Jogunk és erkölcsi kötelességünk részt venni a szavazáson!

Érseki körlevél a december 11-ei választásokra

0
4427
Jakubinyi György érsek - Fotó: Szőcs Csaba/romkat.ro

D. a J. Kr.!

Főtisztelendő Testvéreim! Kedves keresztény Hívek!

Négyévenként megismétlődő esemény, hogy urnához hívják országunk választásra jogosult polgárait. Ilyenkor szenátorokat és képviselőket választunk a törvényhozásba. Szokás szerint megismétlem felhívásomat kedves híveimhez.

Minden jóakaratú, nemzetének jövőjéért és egyházának sorsáért felelősséget érző katolikus hívő járuljon az urnákhoz, és szavazzon, mert ez nemcsak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelesség is. A II. vatikáni zsinat tanítja:  „A közjó érdekében mindenkinek nem csupán joga, hanem kötelessége élni a szavazás lehetőségével!” (Gaudium et spes 75.).

Isten szolgája Márton Áron püspök 1947. október 26-án kelt, 8. számú körlevelében így figyelmeztet: „Nem ülhetünk ki az útszélre, hogy a zajló élet folyását kívülről figyeljük. Nem zárkózhatunk be a templomba sem, hogy azt, ami a piacokon történik, ne lássuk. Az események az életünkön mennek keresztül, tehát ami történik, nemcsak a világ dolga, hanem a mi dolgunk is.”

Mint mindig, most is azt kérjük kedves híveinktől, hogy menjenek el szavazni és lelkiismeretük szerint olyan személyekre adják szavazatukat, akikről tudják, hogy egyházunk és népünk érdekeit védik, az egységet ápolják. Olyan jelöltekre, akik már bizonyítottak az elmúlt években, és a sok külső és belső támadás ellenére is hűek maradtak népünkhöz.

Korunk emberét egyre inkább a létbizonytalanság jellemzi. A kiábrándultság, széthúzás és csalódottság napjaiban arra hívom fel híveink és minden jóakaratú ember figyelmét, hogy életünk csak részben magánügy: szavainkkal és döntéseinkkel beírjuk magunkat egymás életébe. Szavaink, döntéseink mindig közösségünk ügyét is alakítják, életünk minőségét formálják. Éppen ezért jogunk és erkölcsi kötelességünk gyermekeinknek felelősségteljes, népünk és nemzetünk értékeit hűséggel és becsülettel ápoló világot átadni, amelybe leadott voksaink, szenátorokra és képviselőkre vonatkozó választásaink is beletartoznak.

Az utóbbi idők történései megértették velünk, hogy összefogás nélkül eredménytelen minden fáradozásunk. Mindannyian látjuk a nagy veszélyt, hogy az eddigi eredmények még visszafordíthatók, ha nincs erős jelenlét a parlamentben, és nem képviselik kisebbségi népünk érdekeit ott, ahol rólunk, életünkről és jövőnkről is döntenek.

Bízom a kedves hívek felelős döntésében, hogy felül tudnak emelkedni a hangzatos ígérgetéseken, és a megtévesztő szólamok ellenére is jövőnk, megmaradásunk és népünk képviselete érdekében adják le szavazatukat december 11-én.

Ehhez küldöm szeretettel főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2016. november 27-én

+György s.k.
érsek