Egyházmegyeközi katekétikai megbeszélést tartottak Nagyváradon

0
1970
Fotó: hirek.varad.org

Második alkalommal adott otthont a nagyváradi püspökség 2016. december 2–3. között az egyházmegyék közötti katekétikai tanácskozásnak, amelyen a gyulafehérvári, a szatmári, a temesvári és a váradi egyházmegye módszertani felelősei a hitoktatás aktuális kérdéseiről tanácskoztak.

Péntek reggel a püspöki palota kápolnájában szentmisével kezdődött a tanácskozás, ahol Böcskei László megyés püspök mint házigazda köszöntötte a jelenlévőket, és Isten áldását kérte a közös munkára. Ezt követően a Laikusképző Központban a legaktuálisabb kérdéseket beszélték meg, amelyek mind a négy egyházmegyét érintik; különösképpen az iskolai hitoktatás megújítás előtt álló 5–8. osztályos tantervének és tankönyvének kérdését tárgyalták.

Fotó: hirek.varad.org
Fotó: Hírek.várad.org

A tankönyvszerkesztés és -elbírálás követelményrendszerét ismertette Tankó Veronica-Zita – tankönyvszerkesztő hitoktató – tanítónő, amelyet követően konkrét döntések is születtek a minőségi tankönyvek megírását illetően. Szombaton délelőtt a hitoktatás terén felmerülő aktuális feladatokról, együttműködési lehetőségekről, programokról folytatódott a tanácskozás, amelynek során az egyházmegyék közötti katekétikai tanács mellett voksoltak a jelenlévők, hogy a jövőben még hatékonyabban tudjanak együttműködni.

Benedek Ramóna/Hírek.várad.org