Öt éves a Mária Rádió stúdiója a Papnevelő Intézetben

Lelkinap keretében adtak hálát az elmúlt időért Gyulafehérváron

0
2932
Hálaadó szentmise az öt éves stúdióért – Fotó: seminarium.ro

A gyulafehérvári szeminárium kápolnájában ünnepi szentmise keretében adott hálát november 26-án reggel a teológia közössége az erdélyi Mária Rádió gyulafehérvári stúdiójának létrejöttéért, melyet öt évvel ezelőtt Oláh Zoltán akkori rektor áldott meg.

A szentmise főcelebránsa, Puskás Attila nagyszebeni káplán bevezetőjében Istennek hálát adva az elmúlt évek kegyelméért, megköszönte a szeminárium elöljáróinak, hogy igent mondtak a stúdió létrehozására, és felismerték benne a lehetőséget az örömhír hirdetésére. Köszönetet mondott a kispapoknak is, akik áldozatos munkájukkal folyamatosan segítik a rádió megmaradását, a folytatásra, további szolgálatra buzdította őket.

P. Bátor Botond hargitafürdői pálos szerzetes – Fotó: seminarium.ro
P. Bátor Botond hargitafürdői pálos szerzetes – Fotó: seminarium.ro

A hálaadó szentmisét követően kezdetét vette a novemberi lelkinap Bátor Botond hargitafürdői pálos atya vezetésével. A papság témáját feldolgozó moderátor hangsúlyozta: „nem mellőzhető az Istennel való harmonikus kapcsolat megteremtéséhez az önmagunkkal és a teremtett világgal való kiegyensúlyozott kapcsolat sem”. Emellett rávilágított néhány elengedhetetlen szempontra is, melyek nem hagyhatók figyelmen kívül a papság vállalásához, hangsúlyozva a rendszerességet az imádságban és a lelkiismeretvizsgálatban.

Baróti Tibor
Fotók: seminarium.ro

 

Kapcsolódó: Az erdélyi Mária Rádió gyulafehérvári stúdiójának létrejöttéért bemutatott hálaadó szentmise, illetve az ezt követő műsor ITT tekinthető meg.