Méltósággal viselt állapot és határozott kiállás

A marosvásárhelyi katolikus iskola aktuális helyzetéről

1
10461
Sajtótájékoztató a marosvásárhelyi katolikus iskolában – 2016. november 29.

„Nem hagyjuk az iskolát, nem hagyjuk a tanulókat és a szülőket! A dolgunkat akarjuk végezni, és ezt igyekszünk a legjobban tenni, még akkor is, ha nincs kinevezett vezetője iskolánknak” – kezdte a marosvásárhelyi katolikus iskola tanári karának sajtótájékoztatóját az intézmény egyik tantermében november 29-én, kedden Székely Szilárd, a tanárok által megválasztott igazgató-helyettes, aki még mindig nem kapott hivatalos kinevezést.

Bár már egy hete van új főtanfelügyelője a megyének, a 405 diákkal működő katolikus iskola helyzetét még mindig nem oldották meg. „Nem panaszkodni akarunk, és nem is nyomást gyakorolni, csak tájékoztatni a közvéleméyt iskolánk helyzetéről” – mondta Székely Szilárd rámutatva arra, hogy a kialakult helyzetben a tanárok nem kaptak fizetést és az iskola anyagi helyzete ellehetetlenedett, hiszen az utóbbi hetekben igénybe vett szolgáltatásokat sem tudták kifizetni, mivel az intézménynek nincs aláírási joggal rendelkező vezetője. A vizsgálati felügyelet alá helyezett dr. Tamási Zsolt igazgató óráit pedig jelenleg az iskola két tanára önkéntesen tartja. Igazolásokat és más hivatalos dokumentumokat sem tud kibocsátani az iskola, ami sok esetben a diákok esetében kedvezmények igénybe vételét akadályozza meg. Amennyiben a várt kinevezés nem történik meg, a közelgő téli vakációra lehetetlenné válik a tanárok számára a szabadságkérések hivatalos leadása is. Sürgős lenne a helyzet orvoslása, hogy az iskola ne csak oktatási és nevelési feladait tudja ellátni (amit a válsághelyzetben is tesz), hanem az adminisztratív jellegűeket is – hangsúlyozta. Ugyanakkor kiemelte, hogy nincs ok a tanintézmény létjogosultságának megkérdőjelezésére és nem kell félni a megszűnésétől.

A tanári kar információja szerint a szakszervezetnek a tanügyminiszterrel való találkozója során is téma volt a katolikus iskola ügye, és az új főtanfelügyelőnő Bukarestben tárgyal többek között erről a kérdésről is. Az igazgatóhelyettesi kinevezésnek késlekedését az igazgatótanács tagjai, akik rendszeresen próbálnak kapcsolatba lépni az illetékes hivatalos szervekkel, a kinevezés akadályát pedig főként abban látják, hogy a tanfelügyelőség nem meri felvállalni ennek a lépésnek a felelősségét.

A jelen lévő újságírók kérdésére a tanárok elmondták, hogy a szülők továbbra is bíznak az iskolában, és bár természetesen nehéz számukra is a kialakult helyzet, azért egyáltalán nem hibáztatják a pedagógusokat, akik pedig hálásak bizalmukért.

„A helyzetünket tudjuk méltósággal viselni, de ennek része szükség esetén a határozott fellépés is” – mondta Antal Gyönyvér tanár, kiemelve, hogy sztrájkolni nem akarnak, de ha nem oldódik meg a helyzet, akkor testületileg is hajlandóak a tanfelügyelőségre menni jogaikat képviselni.

A szülők képviselője elmondta, hogy beadvánnyal fordultak a tanfelügyelőséghez, a prefektúrához és a polgármesteri hivatalhoz, és kérdéseikre a törvény által előírt tíz napon belül választ várnak.

A jelen mellett a közelmúltról és a jövőről is fontosnak tartották informálni a tanárok a sajtó képviselőit. A még csupán csak egy éves múlttal rendelkező tanintézmény máris sportbajnokságokon és tantárgyversenyeken elért kiemelkedő helyezéseknek, az országos átlagnál jobb érettségi eredményeknek, valamint testvériskolai kapcsolatoknak örvendhet, és felszereltségét illetően is van, amivel felülmúl sok más iskolát. A pedagógusok szorgalmazzák a tervbe vett esti tagozatra való jelentkezést valamint a következő tanévben előkészítő osztályba induló gyerekek szüleit is biztatják, hogy gondoljanak bátran a katolikus iskolára, mint lehetőségre.

(Vasárnap katolikus hetilap)

A cikk román nyelvű fordítása a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség oldalán olvasható.

1 HOZZÁSZÓLÁS