Ifjak az ifjakért…

0
1411

Zarándoklat Hegyközszentimrére és Szentjobbra

A hagyományhoz híven a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum kilencedikes diákjai ebben az évben is Szent Imre herceg ünnepét megelőző hétfőn keltek útra osztályfőnökeik kíséretében és Szabó Ervin spirituális atya vezetésével Hegyközszentimrére, hogy jobban elmélyüljenek a liliomos herceg századokon át sugárzó tiszta életében.

Szabó Ervin spirituális Imre herceg imádságos lelkületét, az Istennel való bensőséges kapcsolatát emelte ki, arra buzdítva az ifjakat, hogy szenteljenek több időt az istenkapcsolatuk ápolására, mert csak így válhatnak egy szebb és jobb jövő építőjévé. A kegyelet virágainak elhelyezése és az ifjúságért mondott ima után a verőfényes napsütésben a zarándokok Szentjobbon Szent István király életszentségét szemlélték, és végezetül a Szűzanyához fohászkodtak a kegykép előtt, áldását kérve az életükre. Prohászka Ottokár szerint „Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet, példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mint ha az országot arasznyi uralmával boldogítja.”

Benedek Ramóna