Újra megáldják a felújított szentkatolnai templomot

0
2516

Felújították a szentkatolnai templomot, ennek ünnepélyes megáldása Szent Katalin szűz és vértanú emléknapján, az egyházközség búcsúünnepén november 25-én lesz. Vargha Béla főesperes áldja meg a templomot. Kérdésünkre válaszolva Opra István plébános elmondta, hogy az idén felújították Szentkatolna két filiájának Hatolykának és Kézdimartonfalvának templomait. A felújítás szükségességéről a plébános elmondta, hogy nagyobb javítások utoljára az 1970-es években volt. Három fontos munkálatot végeztek el most: a templom belső festését, a hangosítás felújítását (új hangosító berendezéseket szeretlek fel) és az oltárok és a szószék felújítását. A restaurálást Tódor Előd végezte. A felújítást támogatta a helyi- illetve a megyei tanács is, de a hívek adományának köszönhető, hogy ez létrejött. A plébános elmondta, hogy a közösség ügyének tekinti a helyi értékek megóvását tagjai lehetőségükből mérten támogatták a felújítási munkálatokat, már évek óta gyűjtöttek a nemes célra.


A szentaktolnai egyházközség az 1332. –es pápai tizedjegyzékben Sancta Catherina néven szerepel, így a település lakossága a templom védőszentjéről, Alexandriai Szent Katalinról származtatta a falu nevét. Ez a név a századok folyamán különböző írásokban több változatban fordult elő: 1533 – Zenthkatolna, 1561 – Szent-Katolna, 1694 – Szent Katolna, a későbbiekben Szentkatolna egybeírva szerepel. A régi templom az 1802-es évi földrengéskor összeomlott, helyette 1815–23-ban újat építettek.

Hatolyka filia is plébánia volt a középkorban. 1650-ben új templomot, 1668-ban tornyot építettek.

Kézdimartonfalva neve 1407-ben bukkan fel először. Templomának építését, stíluselemei alapján, a 13. századra teszik. A reformáció idején lakossága a templommal együtt református lett. Alsócsernáton filiája volt. 1974-ben Harai János alsócsernátoni plébános építtetett imaházat.

MEGOSZTÁS