Hogy megerősödve kerüljön ki a megpróbáltatásból

0
1454
A marosvásárhelyi katolikus gimnázium és igazgatója védelmében
„Teljes mértékben meg vagyok győződve Tamási Zsolt ártatlanságáról, aki messzemenő bizalmamat élvezi. Imádkozom, hogy fel tudja dolgozni a történteket, és a rá jellemző lelkesedéssel és elköteleződéssel tudja folytatni munkáját, amit most kényszerűen abbahagyattak vele” – mondta el a Vasárnap katolikus hetilapnak Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános.
Az általa vezetett Keresztelő Szent János-plébánia, amelynek területén van a katolikus gimnázium, „Istennél semmi sem lehetetlen mottóval” (Lk 1,37) közös imára hív minden jó szándékú embert felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, november 7-én, hétfőn este 7 órára: „Közös összefogással, az imában egyesülve álljunk ki magyar és keresztény jogaink védelmében, a katolikus és magyar iskoláink megmentése érdekében! Kérjük, hogy Kárpát-medence szerte csatlakozzanak az imánkhoz, mert hisszük, hogy »ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?« Vele ezt a megpróbáltatást is legyőzhetjük!” – írják. Az iskola egyik pedagógusának kezdeményezésére imalánc is indult: telefonos körüzenetben kértek mindenkit, hogy naponta este 6 es 7 óra között imádkozzanak az iskola ügyéért.
Mint ismeretes, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) november 3-án, csütörtökön hatvannapos hatósági felügyelet alá helyezte Tamási Zsolt-József igazgatót, és őrizetbe vette a megye főtanfelügyelőjét, Ștefan Someșant, akinek harminc napra szóló előzetes letartóztatásáról 4-én, pénteken döntött az illetékes bíróság. A DNA azzal vádolja a főtanfelügyelőt, hogy 2014-ben törvénytelenül engedélyezte a katolikus gimnázium létrejöttét és rendelte el Tamási Zsolt igazgatói kinevezését, aki a hatvannapos hatósági felügyelet ideje alatt nem gyakorolhatja igazgatói jogkörét, sőt nem is léphet be az iskola területére.
„Közelről ismerve dr. Tamási Zsolt-József igazgató tevékenységét, emberi magatartását, keresztény hitéből fakadó elkötelezettségét, meg vagyunk győződve arról, hogy a törvények előírásai szerint járt el. Bízunk benne, hogy az igazságszolgáltatási szervek igazolják ártatlanságát. Imádkozunk Istenhez, hogy életének ebben a nehéz időszakában, ártatlansága tudatában, ne veszítse el hitét az igazságszolgáltatás korrektségében, és megerősödve kerüljön ki a megpróbáltatásokból” – áll az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány sajtónyilatkozatában, amelyet dr. Jakubinyi György érsek, a gimnázium épületének tulajdonjogával rendelkező alapítvány elnökeként és dr. Holló László egyetemi előadótanár, az Igazgatótanács elnökeként ír alá.
A Státus képviselői Ștefan Someșan letartóztatása kapcsán kijelentik: „Úgy véljük, hogy a főtanfelügyelő vonatkozó ténykedésében, a marosvásárhelyi magyarság jogos igényének a törvényes előírásokat betartva tett eleget, és reméljük, hogy ártatlansága bizonyítást nyer.”
Míg a vádlók azzal gyanúsítják a két, vizsgálat alá vont személyt, hogy a tanintézmény diákjainak érdekeit is megsértették azzal, hogy azok „a 2015–2016-os tanévben olyan intézményben tanultak, mely nem rendelkezett hatósági engedéllyel” a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum szülői közössége november 5-én, szombaton aláírásgyűjtést kezdeményezett Tamási Zsolt védelmében. Ma Tamási Zsolt, holnap az egész iskola! című nyilatkozatukban, amelyben kijelentik, hogy a hírt megdöbbenéssel fogadták, hangsúlyozzák: „értetlenül állunk az iskolánk kapcsán kialakult helyzet előtt”. Közleményükben kiemelik: „Tamási Zsolt ártatlansága számunkra megkérdőjelezhetetlen, meghurcoltatását a marosvásárhelyi magyar közösség elleni támadásként értelmezzük. Ennek szellemében arról is meg vagyunk győződve, hogy a megyei főtanfelügyelő, Ştefan Someşan ebben a kérdésben nem követett el törvénytelenséget. Ma Tamási Zsolt, holnap az egész iskola kerül veszélybe.” Továbbá Románia alkotmányának 32-es cikkelye 3-as, 5-ös és 7-es pontjára, valamint az 2011-ben elfogadott 1-es számú oktatási törvényre hivatkozva, amelyek garantálják az anyanyelven történő felekezeti oktatást, kijelentik: „Az alapítás jogszerűségének megkérdőjelezése számunkra teljes mértékben hiteltelen és elfogadhatatlan, az iskola létrehozását jogszerűnek, a gyermekeink képzését, a végzett diákok oklevelét törvényesnek és teljes értékűnek tekintjük.” Ugyanakkor kérik, hogy „a Szentszék fordítson figyelmet a marosvásárhelyi történésekre, és a Vatikán bukaresti nunciatúráján keresztül kövesse fokozott figyelemmel a nyomozás és bírósági eljárás tárgyilagosságát és elfogulatlanságát”, valamint szolidaritásvállalásra hívják a szakmai szervezeteket, marosvásárhelyi oktatási intézményeket, a teljes szülői közösséget, civil szférát és a politikai pártokat.
Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szenátorjelöltje a közösségi médiában, saját oldalán, valamint a sajtónak írt közleményében is, az ügyet tágabb összefüggésbe helyezve szólít fel szolidaritásra: „Úgy gondolom – írja –, hogy az elindított folyamat nem egy vagy két személyről szól, hanem a romániai magyar közösség identitásának, megmaradásának alapjait rengeti meg. Joggal tesszük fel a kérdést, hogy ki lesz a következő főtanfelügyelő, pedagógus vagy köztisztviselő, aki egy újabb magyar oktatási intézmény létrehozását kezdeményezi, és ugyanazzal a szakértelemmel és lelkiismeretességgel végzi munkáját, mint Tamási Zsolt. Arra kérek mindenkit, hogy lehetősége szerint tiltakozzon: emeljük fel szavunkat e súlyos visszaélés ellen, akadályozzuk meg Tamási Zsolt meghurcoltatását, hiszen ez nemcsak az ő ügye, ez nem csupán a katolikus gimnázium ügye, hanem mindannyiunké, minden jóhiszemű, törvénytisztelő, magyar és román emberé.”
Szolidaritásra és a „a közösségünkért dolgozó magyar emberekért” való kiállásra szólít fel a Kelemen Hunor szövetségi elnök által aláírt közleményében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is, amely a marosvásárhelyi katolikus gimnáziummal szembeni eljárást a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 2012-es újraállamosításával állítja párhuzamba.
„Romániában – de nyugodtan általánosíthatunk a térségre vonatkozóan – olyan az állam felépítése, a törvényi szabályozás, az apparátus habitusa, hogy a gyakran egymásnak ellentmondó szabályok betartásával gyakorlatilag semmit nem lehet intézni, sem előrelépni – állapította meg Stefano Bottoni történész a Transindexnek adott nyilatkozatában. – Roppant egyszerű szinte bárkit visszaéléssel vádolni, aki közpénzt kezel.”
Összeállította Bereczki Silvia sa – Vasárnap
A felvételek a katolikus iskola első ünnepélyes Veni Sanctéján készültek 2015-ben. Forrás: Vasárnap Archív/Szőcs Csaba
MEGOSZTÁS