Szent László évére készülve

0
3893

A nagyváradi egyházmegye papi szenátusával folytatott megbeszélést Böcskei László püspök október 25-én, kedden a püspöki palota üléstermében.

Főtémaként a püspök Szent László szentté avatásának 825. évfordulójáról és az ennek kapcsán meghirdetett Szent László-évről beszélt, amely meghatározza az egyházmegye 2017-es lelkipásztori programját is. A mottó: Megújulás a gyökereknél; a lelkipásztori terv alapjául szolgáló szentírási idézet pedig: A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő (Lk 6,45).
A tervezett programok Szent László személyét nemcsak történelmi szempontból kívánják bemutatni, hanem hősies fokon megélt, örök érvényű keresztény erényeit igyekeznek kidomborítani. A központilag szervezett eseményeken túl a plébániák és esperesi kerületek bevonásával remélhetőleg a hívek, a közösségek széles rétegét sikerül majd bevonni az ünneplésbe. Munkafüzet is készül, amelyet a nagyböjt folyamán a plébániákon mutatnak be, húsvét után pedig előre meghatározott kerületekben, közös fórumon tervezik bemutatni Szent László követésének lehetséges útjait. Kovács Zsolt irodaigazgató ismertette a tervezett munkafüzet tartalmát, amely három fő gondolat köré épül: Szent László, az építő, a keresztény értékek védelmezője és a megszentelődés példaképe. Mindhárom témakör hidat kíván építeni Szent László és a mai idők embere között. A két pillér – a szent király és a mai keresztények – közötti átjárást a Krisztus-követés képezi.

A május 14-én tartandó egyházmegyei zarándoklati nap nagyobb hangsúlyt kap a Szent László-évben. A főpásztor tájékoztatta a szenátus tagjait arról, hogy már felvette a kapcsolatot a győri egyházmegye főpásztorával a Szent László-herma Nagyváradra hozatala ügyében. Tovább folynak a tárgyalások, és remélhetőleg ezt a kezdeményezést is siker koronázza. A nagyváradi várba tervezett, hagyományossá vált zarándoklat dátumát június 11-ére határozták meg. A jövő évi programsorozatban több kulturális program is helyet kap. Az egyházmegye elöljárója buzdította a papokat, hogy különösképpen a Szent László pártfogása alatt álló plébániákon szervezzenek valamilyen rendkívüli eseményt.

Az esemény végén a főpásztor a szenátus tagjainak a hozzászólásait, véleményét és javaslatait hallgatta meg, illetve röviden kiértékelték a végéhez közeledő irgalmasság évének lelkipásztori eredményeit, gyümölcseit. (A nagyváradi püspökség sajtóirodája)

MEGOSZTÁS