Új plébániaközpont Temesvár-Józsefvárosban

0
4240

A józsefvárosi plébánia Temesvár és az egyházmegye egyik legrégebbi egyházközsége. Az egyházközség mai templomát 1775-ben szentelték fel. Ez az év egyben a plébánia alapításának éve is. Az első katolikus hívek többségükben német ajkú telepesek voltak. Ma az egyházközség tükrözi a temesvári egyházmegye nyelvi sokszínűségét. A plébánián magyar, német, román és bolgár nyelven tartják a szentmiséket, szolgáltatják ki a szentségeket, és eképpen történnek a közösségi tevékenységek.

A nagy múlt ellenére a plébánia nem rendelkezett önálló plébániaházzal. Az 1990-es változás után többször felmerült a saját plébániaotthon megteremtésének gondolata. Isten segítségével és nagyon sok jóindulatú ember támogatásával 2016-ban a közel 250 éves templom szomszédságában felépült a jelenkor igényeinek megfelelő plébániaközpont. Az épületben közösségi termek, irodák, lelkészlakások és vendégszobák kaptak helyet.

Az új épületet október 22-én, szombaton délelőtt, a 11 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Roos Márton temesvári megyés ­püspök.

Az épület megáldását egy tematikus beszédekkel és imakilenceddel összekötött lelki felkészülés előzte meg a következő program szerint:

Október 14., péntek: Egyház és a betegek – Szentbeszédet mond Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános

Október 15., szombat: Egyház és fiatalok – Szentbeszédet mond Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész

Október 16., vasárnap: Egyház és egység – Ökumenikus ima du. 6 órai kezdettel a plébánia közösségi termében

Október 17., hétfő: Egyház és család – Szentbeszédet mond Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános

Október 18., kedd: Egyház és közösség – Szentbeszédet mond Pál József Csaba resicabányai plébános, főesperes

Október 19., szerda: Egyház és misszió – Szentbeszédet mond Irimiciuc Alin boksánbányai plébános

Október 20., csütörtök: Egyház és szeretetszolgálat – Szentbeszédet mond Dirschl Johann általános helynök

Október 21., péntek: Egyház és nevelés – Szentbeszédet mond Ruppert József budapesti piarista szerzetes.

Az ökumenikus ima kivételével a szentbeszédek és a megnevezett szándékért történő imák naponta a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében hangzanak el.

Az egyházi épületek nem öncélúak, mindenekelőtt a helyi közösség tevékenységeinek adnak életteret. Ugyanakkor az egyházi épület a szentírási értelmezés szerint az élő közösség jelképe, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus, minden megkeresztelt hívő pedig az „élő kő” az egyházi közösség lelki házában. Adja Isten, hogy az új plébániaközpont minél jobban szolgálja Isten helyi, élő közösségét. (Sz. Zs.)

MEGOSZTÁS