Őszi találkozón vettek részt a nagyváradi egyházmegye papjai

0
4142

Több évtizedes gyóntatói tapasztalataiból merítve tartott előadást a nagyváradi egyházmegyés papoknak október 20-án, csütörtökön az őszi papi találkozón Kondé Lajos szeged–belvárosi plébános, püspöki helynök. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye minden évben megszervezi a továbbképző jellegű találkozót papjai számára, így nemcsak lelki feltöltődést biztosít a papi lelkigyakorlatok alkalmával, hanem szakmai képzést is. Idén a találkozó témája összhangban volt az irgalmasság évével, a bűnbánat szentségét tematizálta.

Az egyházmegyei pasztorális központban Böcskei László megyés püspök köszöntötte a papokat és a vendéget, ő vezette be a témát, röviden szólt ennek fontosságáról és korszerűségéről.

Kondé Lajos két részben tartott előadást. Felszólalásának első felében a gyónás körüli kihívásokról, nehézségekről, túlkapásokról, a hívek téves szokásairól és felfogásáról beszélt, alátámasztva ezeket olyan példákkal, amelyeket ő maga személyesen élt meg lelkipásztorként. Vannak gyakran felületes, megszokásból tett szentgyónások, amelyek nem hoznak nagy lelki gyümölcsöket, a lelkipásztorok feladata pedig az, hogy megtanítsák a híveket a helyes, őszinte bűnbánatra, megtérésre. A találkozó második részében az előadó a lelkipásztorok helyes hozzáállásáról, az egyház hivatalos tanításáról, a bűnbocsánat szentségének hatékonyságáról szólt a hallgatósághoz. A lelkipásztornak együttérzőnek kell lennie, úgy kell a gyónóhoz viszonyulnia, hogy a kiengesztelődés szentsége folytán az valóban meggyógyuljon lelkileg, és lelki békével hagyja el a gyóntatószéket vagy -helyiséget.

Az előadások után lehetőség nyílt a párbeszédre, kérdések és válaszok hangzottak el, tapasztalatot cseréltek a jelen lévő lelkipásztorok. A napközi ima közös elvégzésével zárult a találkozó. (A nagyváradi püspökség sajtóirodája)