2024. július 18.

Zarándoklat Szent László sírjához

A váradi esperesi kerület kezdeményezésére 2017. június 11-én, vasárnap délután 5 órakor újra gyalogos zarándoklatra indul Nagyvárad népe a nagyvárad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez, a nagyváradi várhoz. A zarándokokat már délután 4 órától várják a nagyvárad-velencei templomba, ahol rózsafüzér imádsággal, énekekkel és szentgyónással készülhetnek a szentmisére. A zarándoklat csúcspontja a 6 órakor kezdődő szentmise, amit Böcskei László megyés püspök Szent László királynak, az egyházmegye alapítójának közbenjárását kérve mutat be a nagyváradi vártemplomban. A szentmise szónoka Kiss Albert, nagyvárad-olaszi plébános. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.

Dátum

2017. június 11., vasárnap

Helyszín

Nagyvárad