2021. szeptember 17.

Krisztus szent teste és vére – Úrnapja

 • 2017. június 15-én, Úrnapján tartják a székelyudvarhelyi főesperesi kerület búcsúünnepét. A szentmisét délelőtt 11 órakor a Márton Áron téren Jakubinyi György érsek mutatja be a kerület papságával együtt. Ünnepi szónok Potyó Ferenc általános helynök Gyulafehérvárról. A szentmisét az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
 • Gyimesbükkön az egyházközség fő búcsúnapja szintén Úrnapján van. Június 15-én, délelőtt 11 órakor kezdődik a szentmise. Az ünnep szónoka Bátor Botond pálos atya Hargitafürdőről.
 • A nagykászoni templom búcsúünnepén bérmálás is lesz az egyházközségben.
 • A temesvári Szent György-székesegyházban Martin Roos megyéspüspök délután 6 órakor celebrál szentmisét, amelynek keretében az egybegyűlt lelkipásztorok és hívek az Oltáriszentséget körmenetben kísérik a dómban felállított oltárokhoz.
 • A nagyváradi székesegyházban csütörtökön délután 6 órakor Böcskei László megyéspüspök a helyi hagyomány szerint a város papjaival és híveivel közösen ünnepi szentmisét mutat be a székesegyházban. Ezt követően kerül sor az úrnapi körmenetre a püspöki palota kertjében, melyre a főpásztor külön meghívta a város plébániáinak ez évi elsőáldozóit és bérmálkozóit. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak a délutáni szentmisék.
 • A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban az úrnapi szentmisét délután 6 órától Horváth István főesperes celebrálja a központi papsággal együtt. Az ünnepi körmenetet az érseki palota udvarán tartják a kis- és nagyszeminárium diákjainak részvételével.
 • Szatmárnémetiben csütörtökön este 7 órától Schönberger Jenő püspök celebrál ünnepi szentmisét a Székesegyházban, a mise után pedig jó idő esetén körmenetet tartanak a város régi főterén.
 • Kolozsváron a Szent Mihály-plébániatemplomban is csütörtökön este 6 órától kezdődik az úrnapi szentmise, amelyet körmenet követ a város papjainak és híveinek részvételével, Kovács Sándor főesperes vezetésével.
 • A csíksomlyói kegytemplomban a szentmisék reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órától lesznek. A körmenetet a kegytemplom előtti téren vasárnap a fél 11 órakor kezdődő szentmise után tartják.
 • Gyergyószentmiklóson este 7 órától lesz az ünnepi szentmise a Szent Miklós-templomban, utána pedig az úrnapi körmenet a főtéren mindkét plébánia híveinek részére.
 • Úrnapján van a csíklázárfalvi egyházközség búcsúja. Az ünnepi szentmisét vasárnap, június 18-án délben fél 1-kor tartják, meghívott szónok: Potyó Ferenc általános helynök Gyulafehérvárról.