Triduum és primícia Nagybányán

A szatmárnémeti székesegyházban Schönberger Jenő megyés püspök áldozópappá szenteli a nagybányai Turtureanu Róbert diakónust, aki első szentmiséjét szülővárosában mutatja be július 8-án, 17 órától.

A nagybányai Szentháromság-plébániatemplomban triduumot tartanak az ünnep előtt. A szentmiséket megelőzően, 18 órától énekelt zsolozsma lesz kispapok vezetésével és rövid imaidőre kerül sor. A lelkigyakorlatos szentmisék 19 órakor kezdődnek.

Július 4-én Az Isten igéjével lényegileg egyesített szív témával Barta Barnabás püspöki titkár prédikál. Július 5-én,  Béketűrő és nagyirgalmasságú szív címmel Anderco Ottó tart szentbeszédet. Július 6-án pedig a Szelíd és alázatos szívű témáról Linzenbold Szabolcs máramarosszigeti segédlelkész tartja a homíliát.

Dátum

2018. július 04., szerda - 2018. július 06., péntek

Helyszín

Nagybánya
Kategóriák