2024. július 14.

Tanévnyitó szentmisék

A 2017/ 2018-as iskolai év megkezdése alkalmából 2017. szeptember 11-én, hétfőn tanévnyitó Veni Sancte szentmisék lesznek.

  • A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum tantestülete, a nevelők és a tanulók reggel 9 órakor a Szent György székesegyházban vesznek részt az ünnepélyes tanévnyitón, ezt követően pedig a Veni Sancte szentmisén.
  • Székelyudvarhelyen, a Szent Miklós plébániatemplomban szintén reggel 9 órakor kezdődik a szentmise, amelyre hívják és várják a Tamási Áron Gimnázium diákjait és tanárait, valamint a híveket is, hogy együtt kérjék a Szentlélekisten segítségét és áldását az új iskolai évre.
  • Veni Sancte szentmisével kezdik az új tanévet a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai és tanárai is. 2017. szeptember 11-én, hétfőn reggel 9 órakor Böcskei László megyés püspök a tanintézmény diákjaival, tanáraival és a jelenlévő szülőkkel közösen szentmisét mutat be nagyváradi székesegyházban, Istentől kérve kedvet, szorgalmat és kitartást a közös munkához.