2021. szeptember 23.

Szűz Mária római főtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony)

Ma Róma legnagyobb Mária-bazilikájának felszentelési évfordulója van. Liberius pápa idejében épült, a 4. század közepe táján, és III. Sixtus pápa díszíttette remek mozaikképekkel annak emlékére, hogy az efezusi egyetemes zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát.
Szűz Mária miséje, 306.

Liturgia:
A Boldogságos Szűz Mária közös olvasmányaiból, 569. oldal.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből Jel 21,1–5a
Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé.
Akkor láttam, hogy a szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony.
Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: „Nézd, ez az Isten hajléka az emberek közötti Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.”
Akkor a trónon ülő megszólalt: „Íme, újjáalkotok mindent!”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Judit 13,18.191 D2. tónus.
Válasz: Te vagy a mi büszkeségünk: * néped magasztal téged.
Előénekes: Az Úr, a fölséges Isten, * a föld minden asszonyánál jobban megáldott, leányom, téged.
Áldott legyen Isten, az ég és föld alkotója, * aki ellenségeink színe előtt dicsőségessé tett ma téged!
Hívek: Te vagy a mi büszkeségünk: * néped magasztal téged.
E: Mert nem szűnik meg dicséreted az emberek ajkán, * akik megemlékeznek az Úr hatalmáról.
Fordítsa ezt Isten örök dicsőségedre és áldjon meg minden jóval mindörökké, * mivel nem kímélted életedet, amikor megaláztatásban volt részünk.
H: Te vagy a mi büszkeségünk: * néped magasztal téged.
E: Megakadályoztad néped pusztulását, * mikor Isten színe előtt az igaz úton jártál.
H: Te vagy a mi büszkeségünk: * néped magasztal téged.

ALLELUJA
Alleluja. 6. szám.
Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, * és hűségesek maradnak hozzá. Lk 11,28 6. tónus.
Alleluja.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Lk 11,27–28
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: „Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!” Erre ő így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések: 28. szám.

Dátum

2022. augusztus 05., péntek

Idő

All of the day

Helyszín

nem kötelező emléknap - fehér
nem kötelező emléknap - fehér
Kategóriák