2022. augusztus 20.

Szűz Mária Királynő-búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szűz Mária Királynő tiszteletére: Sepsiszentgyörgy: Őrkő, Csíkszentkirály: Büdös-fürdő, Kostelek (titulusa: Mária Szeplőtelen Szíve), Székelyudvarhely: az erdélyi Mária Rádió stúdiójának kápolnája (Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház), Gyergyószentmiklós: Kovácspéter.

  • Kosteleken a búcsús szentmisét augusztus 21-én tartják 11 órától.
  • Az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiója és a Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház közös kápolnájának búcsúünnepét Szűz Mária Királynő ünnepén, augusztus 22-én, vasárnap 17 órától tartják.
  • Kovácspéter kápolnájának búcsúját 22-én 15 órától tartják. 13 órakor kezdődik a keresztút.
  • Büdösfürdőn a búcsú 29-én lesz, 12.30-tól.

Nagyváradi egyházmegye

A nagyváradi egyházmegyében a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szűz Mária Királynő tiszteletére: Bihardiószeg és Székelyhíd.

  • Bihardiószegen a búcsúra augusztus 21-én kerül sor 12 órakor. Főcelebráns Fejes Anzelm premontrei apát, ünnepi szónok Varga Sándor plébános.
  • Székelyhídon a búcsú augusztus 29-én lesz. A 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Tóth Attila Levente margittai plébános.

 

Dátum

2021. augusztus 21., szombat