2022. szeptember 24.

Szentmise a nagyváradi Vártemplomban

A nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek Szent István király tiszteletére a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Albert bihari főesperes- plébános.

Dátum

2019. szeptember 29., vasárnap

Idő

16:00

Helyszín

Nagyvárad