2024. július 13.

Szentháromság-vasárnapi búcsúk

A pünkösdöt követő első vasárnapon, 2017. június 11-én ünnepli anyaszentegyházunk Szentháromság vasárnapját.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát a Szentháromság tiszteletére: Balázsfalva, Fogaras, Nagyszeben-Belváros, Vice, Mikeszásza, Somogyom, Katona, Sárpatak, Feketehalom, Sepsikőröspatak, Bánffyhunyad, Kézdivásárhely-Kanta, Kolozsvár: piarista templom, Beszterce, Oláhlápos, Óradna, Fenyéd, Harasztos, Abosfalva, Szováta, Gyalu, Alsójára, Szamosújvár: örmény, Egrestő, Zsögöd, Szentháromság, Csíkszépvíz: örmény, Homoródalmás, Torockószentgyörgy, Gyergyóalfalu, Csíkszentgyörgy-Csinód.

 • A somogyomi templom búcsúján 2017. június 10-én, szombaton délelőtt 11 órakor Varga Vince kiskapusi plébános mondja a szentbeszédet.
 • Katona templomának ünnepét szombaton déli 12 órakor tartják. A szentmise szónoka Takó István kolozsvár-szentpéteri plébános, egyetemi lelkész.
 • Kolozsváron, a piarista templomban délelőtt fél 10-től román nyelven mutatják be a búcsús szentmisét, Bojtor Attila diakónus szentbeszédével. Délelőtt 11 és este 7 órakor a magyar nyelvű szentmiséken Jánossi Imre diakónus tartja a homíliát.
 • A nagyszeben-belvárosi templom búcsúünnepén, vasárnap délelőtt 10 órakor Tomán Zoltán temesvár-gyárvárosi segédlelkész prédikál. Közreműködik a székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György-egyházközség Psallite kórusa Simó Zsuzsa vezetésével.
 • A besztercei plébániatemplomban vasárnap reggel 9 órakor román nyelven lesz a szentmise Işvanca Alois radnalajosfalvi plébános szentbeszédével. Délelőtt 11 órától a magyar nyelvű szentmisén Lőrinczi Károly vicei plébános prédikál.
 • A csíkzsögödi templom búcsúünnepén bérmálás is lesz az egyházközségben.
 • A homorodalmási templomban Szentháromság vasárnapján déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise.
 • Gyergyóalfaluban a búcsús szentmise, amelyet az erdélyi Mária Rádió közvetít, szintén vasárnap déli 12 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános.
 • A kézdivásárhely-kantai Szentháromság-plébániatemplom búcsúja ugyancsak déli 12 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisén Kakucs Béla Szilveszter Esztelneken élő ferences mond szentbeszédet.
 • Déli 12 órától tartják a szovátai plébániatemplom búcsúját is. A szentmisén Balázs Imre nyugalmazott plébános prédikál.
 • A fenyédi egyházközség délután fél egytől  ünnepel. A szentmisén Csíki Szabolcs medgyesi segédlelkész tartja a szentbeszédet.
 • Sepsikőröspatakon a búcsú délután 1 órakor kezdődik. A szentmise szónoka Bartos Károly kézdisárfalvi plébános.
 • A vicei templomban délután 4 órától lesz az ünnepi szentmise.
 • Délután 5 órakor a balázsfalvi templom búcsúünnepén a szentmise főcelebránsa és szónoka Szabó Dénes aranymisés plébános Nagyenyedről.
 • A feketehalmi templom búcsús szentmiséjén délután 6 órakor a brassói Puvák Antal Marián OFM prédikál.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Szentháromság vasárnapján tartják a nagyvárad-szöllősi római katolikus templom búcsúját. A déli 12 órakor kezdődő szentmise szónoka Pék Sándor nagyvárad-újvárosi plébános.

Temesvári egyházmegye:

 • A nagyszentmiklósi plébániához tartozó nagyőszi közösség június 10-én, szombaton, ünnepli a templombúcsút. A szentmisét délután 4 órai kezdettel Kozovits Attila perjámosi plébános celebrálja.
 • A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó újpécsi közösség június 11-én ünnepli a templombúcsút, a szentmisét 12 órakor Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános mutatja be.
 • Pécskán Szentháromság vasárnapján délután 5 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Czank Gábor gyomaendrődi plébános celebrál.
 • Temesvár-mehalai plébánia filiájában, a ronáci templomban délután 6 órától a búcsús szentmise főcelebránsa Váncsa Csaba Tibor újmisés. A szentbeszédet magyar nyelven Szabó Tibor, temesvár-józsefvárosi segédlelkész és ifjúsági lelkész, román nyelven pedig Sima Milan, a Temesvár-Szent Katalin-egyházközség segédlelkésze tartja.
 • A lugosi templomot 1933-ban a Szentháromság tiszteletére szentelték fel. A közösség június 11-én, délelőtt 11 órakor ünnepli a templombúcsút. A szentmise főcelebránsa és szónoka Laus Nikola püspöki irodaigazgató.

Szatmári egyházmegye:

 • A szatmári egyházmegyében Szentháromság vasárnapján Nagykárolyban, Nagybányán és Nántűn tartanak búcsút tartanak

Dátum

2017. június 10., szombat - 2017. június 11., vasárnap