2022. szeptember 28.

Szentháromság-vasárnapi búcsúk

A pünkösdöt követő első vasárnapon, 2018. május 27-én ünnepli anyaszentegyházunk Szentháromság vasárnapját.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát a Szentháromság tiszteletére: Balázsfalva, Fogaras, Nagyszeben-belváros, Vice, Mikeszásza, Somogyom, Katona, Sárpatak, Feketehalom, Sepsikőröspatak, Bánffyhunyad, Kézdivásárhely: Szentháromság-templom (Kanta), Kolozsvár: piarista templom, Beszterce, Oláhlápos, Óradna, Fenyéd, Harasztos, Abosfalva, Szováta, Gyalu, Alsójára, Szamosújvár: örmény templom, Egrestő, Zsögöd, Szentháromság, Csíkszépvíz: örmény templom, Homoródalmás, Torockószentgyörgy, Gyergyóalfalu, Csíkszentgyörgy: Csinód.

 • A somogyomi templom búcsúján 2018. május 26-án, szombaton délelőtt 11 órakor Páll Antal segesvári plébános mondja a szentbeszédet.
 • A besztercei plébániatemplomban vasárnap reggel 9 órakor román nyelven, délelőtt 11 órától a magyar nyelven mutatják be a búcsús szentmisét. Mindkettő főcelebránsa és szónoka Szász János petrozsényi plébános.
 • Bánffyhunyadon délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Kovács József diakónus tartja.
 • Kolozsváron, a piarista templomban délelőtt fél 10-től román nyelven mutatják be a búcsús szentmisét, Pasca Szilárd diakónus szentbeszédével. Délelőtt 11 és este 7 órakor a magyar nyelvű szentmiséken Fülöp Zsombor diakónus tartja a homíliát.
 • A nagyszeben-belvárosi templom búcsúünnepén, vasárnap délelőtt 10 órakor Bodor Attila teológiai tanár, kudzsiri plébános prédikál.
 • A vicei templomban délelőtt 11 órától lesz az ünnepi szentmise.
 • Gyergyóalfaluban a búcsús szentmise vasárnap déli 12 órakor kezdődik.
 • A homorodalmási templomban Szentháromság vasárnapján déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Kovács Csaba P. Antal tartja.
 • A kézdivásárhely-kantai Szentháromság-plébániatemplom búcsúja ugyancsak déli 12 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisén Bartos Károly kézdisárfalvi plébános mond szentbeszédet.
 • Sepsikőröspatakon is déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise, szónoka Kovács Károly a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia segédlelkésze.
 • Déli 12 órától tartják a szovátai plébániatemplom búcsúját is. A szentmisét, amelynek szónoka Bajkó Norbert a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkésze, az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
 • A csíkzsögödi templom búcsúünnepét vasárnap fél 1 órától tartják. A szentmisén Sebestyén Antal P. Albert OFM prédikál.
 • fenyédi egyházközség délután fél egytől  ünnepel. A szentmisén Simon Imre segesvári segédlelkész tartja a szentbeszédet.
 • Katona templomának ünnepét vasárnap délután 2 órakor tartják. A szentmisén román nyelven Pasca Szilárd diakónus prédikál, magyar nyelven pedig Fülöp Zsombor diakónus.
 • A gyalui templomban szintén délután 2 órakor ünnepelnek. A szentmisén Kovács József diakónus tartja a szentbeszédet.
 • Délután 5 órakor a balázsfalvi templom búcsúünnepén a szentmise főcelebránsa és szónoka Szabó Dénes aranymisés plébános Nagyenyedről.
 • A feketehalmi templom búcsúját június 3-án ünneplik. A szentmise délután 6 órakor kezdődik és Ilyés Imre brassói Szent Kereszt felmagasztalása plébánia segédlelkész prédikál.

Temesvári egyházmegye:

 • A nagyszentmiklósi plébániához tartozó nagyőszi templomban Szentháromságvasárnap délelőtt 11 órakor a közösség a templombúcsút ünnepli, amely alkalomból 6 gyermek lesz elsőáldozó.
 • A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó újpécsi közösség május 27-én, ünnepli a templombúcsút. A szentmisét délután fél 3 órakor Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános mutatja be.
 • A lugosi templomot 1933-ban a Szentháromság tiszteletére szentelték fel. A közösség május 27-én, délelőtt 11 órakor ünnepli a templombúcsút. A szentmisét celebrálja és szentbeszédet mond Szász János pusztakaláni plébános.
 • A pécskai templombúcsút szintén május 27-én ünneplik. A szentmisét délután 5 órai kezdettel Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános celebrálja. A templomi ünnepségre a magyarországi Gyomaendrődről is érkeznek meghívottak és hívek.
 • A Szentháromság tiszteletére felszentelt csáki templomban május 27-én, vasárnap ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. A liturgia főcelebránsa  Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános, szentbeszédet mond Katici Gheorghe ny. lelkipásztor.
 • A vingai templomot 1892-ben szentelték fel a Szentháromság tiszteletére. A templombúcsú ünnepén a délelőtt 9 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisét Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész, temesvár-józsefvárosi segédlelkész mutatja be. A bolgár és román nyelvű szentmisét délelőtt 11 órakor Kalapis Mátyás ny. lelkipásztor mutatja be, román nyelven Miklós Csaba majláthfalvi plébános mond szentbeszédet.
 • Az aninai plébániához tartozó stájerlaki közösség május 27-én, ünnepli a templombúcsút. A szentmisét délelőtt fél 12 órakor Jäger Martin plébános mutatja be. A liturgia keretében az aninai és stájerlaki templomkórus előadásában elhangzik a Waldner-Messe orgonára átírt változata.

Szatmári egyházmegye:

A szatmári egyházmegyében Nagykárolyban, Nagybányán és Nántűn tartanak búcsút.

 • Nagybányán a templom búcsúját vasárnap délelőtt fél 12 órától tartják. Az ünnep szónoka: dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi kar dékánja.
 • Nagykárolyban, a Szentháromság kápolnánál délután 4 órakor lesz az ünnepi búcsús szentmise. A szentbeszédet Seffer Dániel ugocsai esperes tartja. A kápolnához 3 órakor autóbusz is indul.

Nagyváradi egyházmegye: 

 • Szentháromság vasárnapján tartják a váradszőllősi plébániatemplom búcsúját. A déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Bakos Gábor nagyvárad-újvárosi segédlelkész.
 • Az éradonyi Szentháromság tiszteletére emelt templom búcsúünnepét szintén vasárnap tartják. A szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka Timár Sándor P. Asztrik OFM kaplonyi házfőnök, délután 1 órakor kezdődik.