Szent Vendel-napi búcsúk

Temesvári egyházmegye:

  • Október 20-án, szombaton a buziási plébániához tartozó Ötvösd római katolikus közössége templombúcsút ünnepel. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban a szentmisén délelőtt 11 órakor Pál József-Csaba temesvári megyés püspök prédikál. A liturgiát követően megáldja a templom szomszédságában lévő új ravatalozó kápolnát, amely a helyi polgármesteri hivatal és a hívek jelentős hozzájárulásával épült fel.
  • A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó magyarmedvesi templomban szintén október 20-án, szombaton 11 órakor ünneplik a templombúcsút. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Dirschl Johann általános helynök.
  • Október 21-én, vasárnap a csanádi plébániához tartozó Porgány  közössége ünnepli a templombúcsút. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban az ünnepi szentmisét déli 12 órai kezdettel bemutatja és szentbeszédet mond Bene Tamás csanádi plébános.
  • A zsombolyai plébániatemplomot is Szent Vendel tiszteletére szentelték. A templombúcsút október 21-én ünnepli a helyi közösség. A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Lucacela Davor helyi plébános.

Szatmári egyházmegye:

  • Kisdengeleg templomának titulusa Szent Vendel. Búcsúját az ünnep napján október 20-án, szombaton délelőtt 11 órától tartják. Az idén van a templom 75-ik felszentelési évfordulója. A szentmise szónoka Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes.

Dátum

2018. október 20., szombat - 2018. október 21., vasárnap