2024. július 18.

Szent Péter- és Szent Pál-búcsúk

2017. június 29-én, csütörtökön Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepe.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére: Alvinc, Magyarigen, Erzsébetváros, Brassó-Belváros, Kurtapatak, Ikafalva, Kisbács, Teke, Ehed, Bükk, Kolozsvár, Kerelőszentpál, Magyarpéterlaka, Csíkmadaras, Csíksomlyó, Jávárdi-hegy, Gyergyószentmiklós–Gyergyódomokos, Gyergyócsomafalva, Maroshévíz, Orotva, Homoródszentpál, Pálpataka, Székelyvarság, Kápolnásfalu, Székelyudvarhely.

 • A kisbácsi egyházközségben június 28-án, szerdán délután 6 órakor kezdődik a búcsús szentmise.
 • Székelyvarságon Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, csütörtökön déli 12 órától a búcsús szentmise főcelebránsa Sebestyén Domokos aranymisés plébános lesz Oroszhegyről.
 • A gyergyócsomafalvi plébániatemplom 12 órától várják a a búcsús szentmisére a híveket ünnepelni.
 • A pálpataki egyházközség búcsúján délután fél 1-kor Sajgó Balázs a gyulafehérvári főegyházmegyei Caritas lelki igazgatója, a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia kisegítő lelkésze prédikál.
 • Kápolnásfaluban szintén fél 1-től kerül sor az ünnepi szentmisére. A szentbeszédet Márton István gödemesterházi plébános tartja.
 • A kerelőszentpáli templom búcsús szentmiséjét Szent Péter és Pál apostolok ünnepén délután 1 órától mutatják be.
 • A székelyudvarhelyi ferences templom búcsús szentmiséjét délután 6 órától ünneplik. A szentbeszédet Guia Laurean Hugó dési ferences tartja.
 • Kolozsváron a szentpéteri plébániatemplom búcsúja is délután 6 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes.
 • Az erzsébetvárosi latin szertartású templomban a szentmise délután 6 órakor lesz. A búcsú szónoka Varga Vince kiskapusi plébános.
 • A brassó-belvárosi templomban este 7 órától mutatják be a búcsús szentmisét.
 • A homoródszentpáli templom búcsúját június 30-án, pénteken délután 4 órakor tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános.

Szatmári egyházmegye

A szatmári egyházmegyében a batizgombási és az aknasugatagi templomok titulusa Szent Péter és Pál apostolok.

 • Batizgombáson csütörtökön, délelőtt 11 órától Bauman István lázári plébános szentbeszédével tartják a búcsúmisét.
 • Aknasugatagon szintén délelőtt 11 órától kerül sor a búcsúmisére Hájtájer István rónaszéki lelkész ünnepi szónoklatával.

Dátum

2017. június 28., szerda - 2017. június 30., péntek