Szent Őrzőangyalok búcsúk

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a gyulafehérvári főegyházmegyében a régi liturgikus rend szerint Verebesen és Deményházán tartanak búcsút a Szent Őrzőangyalok tiszteletére.

  • verebesi templomban szeptember 6-án, vasárnap délben fél 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Kalányos Ottó újmisés, csíkszentkirályi segédlelkész, az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációs lelkésze tartja.
  • Deményházán is szeptember 6-án, vasárnap 1 órától ünneplik a búcsút. A szentmisén Birton Róbert-Attila székelykáli plébános prédikál.

Temesvári egyházmegye:

  • Nagyiratoson szeptember 6-án, vasárnap délelőtt 11 órától kezdődik a Szent Őrzőangyalok tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepe. Az ünnepi szentmisét Varga János arad-belvárosi káplán celebrálja.

Dátum

2020. szeptember 06., vasárnap