2024. július 22.

Szent Miklós búcsúk

Gyergyószentmiklós régi plébániatemplomának 2016. évi búcsúját szintén december 6-án, kedden ünneplik. 10 órától rózsafüzér imádság és a keresztaljak fogadása lesz. Fél 11 órakor kezdődik a restaurált színes ablakok bemutatása és megáldása, 11 órakor pedig a búcsús szentmise, amelyet az erdélyi Mária Rádió élőben közvetít. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig Burbela Gergely verbita tartományfőnök.  Ezt követően sor kerül a hagyományos körmenetre, amely a Fogarassy Mihály püspök szobránál ünnepélyes áldással zárul.

Kászonújfalu plébániatemplomának szintén Szent Miklós püspök a védőszentje, itt a búcsús szentmise kedden, december 6-án délelőtt 11 órakor kezdődik. Az ünnepi szónok Bilibók Géza tusnádfürdői plébános.

– A székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplom búcsúünnepe a védőszent ünnepén 2016. december 6-án, kedden este 6 órakor kezdődik. A szentmisét celebrálja és szentbeszédet mond Potyó Ferenc, általános helynök Gyulafehérvárról. Ezt követően ünnepélyes keretek között megáldják a külsőleg felújított plébánia épületet. Közreműködik a Musica Sacra Kamarakórus Claudio Crassini Missa prima művének előadásával. Vezényel Rózsa Imre kántor-karnagy.

A Direktórium összesítése szerint főegyházmegyénkben a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Miklós tiszteletére: Miklósvár, Altorja, Bereck, Marosvásárhely: Szent Miklós-templom, Kászonújfalu, Csíkszentmiklós, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely: Szent Miklós-templom, Abrudbánya.

Dátum

2016. december 06., kedd

Idő

18:00